Wiadomości

Mjanma: chrześcijanie ofiarami konfliktu wewnętrznego

Armia i rebelianci atakują osoby duchowne / aresztowania przywódców kościelnych

(Open Doors Polska) – Nie ma ani chwili odpoczynku dla wspólnot chrześcijańskich w Mjanmie. W kraju targanym najdłużej obecnie trwającym konfliktem wewnętrznym na świecie armia rządowa walczy z grupami rebelianckimi i separatystycznymi. Obie strony na cel biorą chrześcijańskich duchownych, którzy są porywani i przetrzymywani w więzieniach. Pięciu pastorów zostało zwolnionych z rąk grupy rebeliantów w styczniu, ale dwóch innych od początku lutego znajduje się w areszcie wojskowym. Duchowni chrześcijańscy publicznie zażądali ich uwolnienia.

Setki zamkniętych kościołów / chrześcijanie postrzegani są jako zagrożenie

Dwóch liderów zostało aresztowanych 6 lutego przez żołnierzy pod zarzutem udziału w obchodach Dnia Rewolucji Kaczin 5 lutego. Zamieszkane w większości przez chrześcijan stany Kaczin i Szan są od wielu lat sceną walk między etnicznymi grupami zbrojnymi a armią rządową.

Zdjęcie symboliczne: Pastor prowadzący studium biblijne w kościele domowym
Zdjęcie symboliczne: Studium biblijne w kościele domowym

Rebelianci wymuszają zamykanie kościołów i przetrzymują w niewoli cywilów, w tym pastorów i studentów seminariów biblijnych. W styczniu pięciu pastorów zostało zwolnionych po dziewięciu miesiącach spędzonych w rękach jednej z grup. Ze względów bezpieczeństwa nie możemy podać bardziej szczegółowych informacji. Przyczyną wielu ataków grup rebeliantów jest oskarżenie, że kościoły nie popierają ich programu politycznego. Pastorzy są oskarżani o zniechęcanie młodych ludzi do udziału w walkach. Setki kościołów zostało zamkniętych, a wielu chrześcijan znajduje się pod kontrolą rebeliantów lub zostało przez nich wysiedlonych. W szczególności komunistyczna Narodowa Armia Stanu Wa zwalcza chrześcijan, których nazywa „misjonarzami”.

Armia zachęca młodych ludzi do brania narkotyków

Również wojsko rządowe postrzega chrześcijan jako zagrożenie - w przeciwieństwie do rządu wybranego w 2015 roku – i wywiera na nich silną presję. Konstytucja z 2008 roku, w dużej mierze przygotowana przez wojskowych, daje armii silną i niepodważalną pozycję. Tego właśnie doświadczył w zeszłym roku przewodniczący Konwencji Baptystów Stanu Kaczin, pastor Hkalam Samson. Podczas wizyty w USA poinformował prezydenta Stanów Zjednoczonych Trumpa, że chrześcijanie z jego grupy etnicznej są „prześladowani i torturowani” przez wojsko Mjanmy i dlatego teraz grozi mu postępowanie sądowe. Taktyka wojskowa w walce z rebeliantami obejmuje osłabianie mniejszości etnicznych, na przykład poprzez zachęcanie młodych ludzi do brania narkotyków, co często prowadzi do uzależnienia. Ta praktyka dotyczy również chrześcijan w Kaczin.Z powodu walk dziesiątki tysięcy ludzi schroniło się w obozach dla uchodźców wewnętrznych. Proponowane inicjatywy pokojowe nie przyczyniły się do znalezienia rozwiązania dla trudnej sytuacji Mjanmy.

Mjanma zajmuje 19. miejsce na liście Światowego Indeksu Prześladowań 2020 wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Źródła: Open Doors, UCA News

Prosimy, módlcie się za uwięzionych pastorów i wszystkich chrześcijan w Mjanmie:

  • Podziękuj za uwolnienie pięciu pastorów z rąk rebeliantów.
  • Módl się za dwóch duchownych przetrzymywanych przez armię i za wszystkich innych uprowadzonych; o ochronę i silną wiarę oraz o ich szybkie uwolnienie.
  • Módl się za rodziny zatrzymanych, aby i oni byli pocieszeni i wzmocnieni w swojej wierze w Jezusa.
  • Módl się o ochronę i siłę dla wszystkich liderów, których praca wiąże się z poważnym ryzykiem.