Wiadomości prasowe

Nigeria: Pasterze z plemienia Fulanów zaatakowali 50 wiosek w ciągu 12 miesięcy

Wydalanie osadników chrześcijańskich w ramach dżihadu i bierność rządu

(Open Doors Polska) - Około 38 milionów mieszkańców stanowi plemię Fulanów, które zamieszkuje 19 krajów Afryki Środkowej i Zachodniej. Jako największa koczownicza ludność na świecie, stale poszukują pastwisk dla swoich dużych stad zwierząt. Około 99% Fulanów jest wyznawcami islamu. Podczas gdy w 12 stanach północnej Nigerii  dominuje islam, tak zwany środkowy pas z licznymi grupami etnicznymi obejmuje zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan, przy czym ci ostatni są znacznie liczniejsi.
Ciągłe susze na zachodzie Afryki zamieniają w pustynię coraz większe obszary północnej Nigerii, dlatego też Fulani przenoszą swe stada do centralnego pasa i na południe kraju, gdzie spotykają się z miejscowymi - głównie chrześcijańskimi – osadnikami.  Bardzo często stada Fulanów przyczyniają się do zniszczenia upraw i ziemi. Od lat w tych rejonach rośnie gęstość zaludnienia.Kontrowersjom nad zasobami naturalnymi coraz częściej towarzyszy również silnie religijny wydźwięk. Ataki Fulanów na ponad 50 wiosek chrześcijan w ciągu 12 miesięcy na południe od Kaduna to tylko jeden z wielu przykładów. Międzynarodowa Grupa ds. Kryzysu z siedzibą w Belgii przedstawiła w dniu 19 września sprawozdanie na ten temat.

Nigeria: Chrześcijanin przed zniszczonym domem na południe od Kaduna
Nigeria: Chrześcijanin przed zniszczonym domem na południe od Kaduna

Strategia polityczna "House of Islam"

Organizacja Conflict Security Analysis Network, w raporcie cytowanym przez World Watch Monitor, pisze, że nie chodzi tu o typowe spory terytorialne, ale raczej o realizację strategii politycznej "Dar al-Islam". Terytoria nieislamskie mają zostać przeniesione do "Domu Islamu". Nomadowie nie tylko niosą ze sobą religię i tradycje, co jest oczywiste, ale chcą też narzucić je w regionie, we wszystkich dziedzinach życia. Badania przeprowadzone w trzech stanach wykazały, że 88% osób dotkniętych wysiedleniami przez plemię Fulanów to chrześcijanie w Benue. W Tarabie odsetek ten wynosił 70%, a w Nasarawie 75%. Tutejsze rodziny mieszkają w regionie od pokoleń. Fulani przejmują ich grunty i majątki.

Rosnący wpływ radykalnych kaznodziei islamskich z Arabii Saudyjskiej i Iranu doprowadził do rosnącej radykalizacji Fulanów, a ich działania jest częścią dżihadu.

Chrześcijanie domagają się większej ochrony od rządu, który pozostaje w dużej mierze bierny

Biskupi Katolickiego Kościoła Kaduna, gdzie chrześcijanie w ostatnich latach wielokrotnie padali ofiarą ataków, mówią: "Fulani chcą podporządkować chrześcijanom, zniszczyć ziemię, osłabić Ewangelię i zniszczyć życie społeczne i gospodarcze. Ich działania są skierowane przeciwko większości chrześcijańskiej w południowej części Kadny. Ta forma dżihadu jest silnie wspierana finansowo".

W tej wojnie porwano setki chrześcijańskich dziewcząt i kobiet, zniszczono niezliczone domy i kościoły oraz skradziono znaczną część ziemi i mienia. Badania przeprowadzone Open Doors  wykazały, że Fulani zamordowali w latach 2013-2015 około 6 500 osób w stanach Kaduna, Plateau, Nasarawa, Benue i Taraba.

Biskup Joseph Bagobiri z Kafanchan w południowej Kadunie mówi : „Kryzys trwa nadal z powodu sposobu, w jaki rządy stanów i siły bezpieczeństwa radzą sobie z problemami. Wielu z nas jest rozczarowanych, ponieważ nasz rząd nie działa bezstronnie, ale bezpośrednio lub pośrednio wspiera Fulanów. Sam prezydent Buhari należy do plemienia Fulanów. Chociaż walka z Boko Haram zakończyła się sukcesem, nie był on zainteresowany losem mieszkańców środkowego pasa Nigerii. Nasz obserwator na miejscu mówi: "Rząd nie może rozwiązać konfliktu, którego nie dostrzega i nie uznaje. Nieuwzględnienie tego konfliktu przyczyniło się do tego, że ataki Fulanów stały się bardziej profesjonalne i zabójcze.

Nigeria zajmuje obecnie 12 miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań.

Prosimy módlmy się za chrześcijanami w Nigerii!

  • Proszę, módlcie się za wiele rodzin, które opłakują śmierć krewnych.
  • Módlmy się również, aby chrześcijanie nie dali się przytłoczyć nienawiści i przemocy, ale by trzymali się Ewangelii pokoju i miłości do wroga.
  • Módlcie się o kościoły w centralnym pasie Nigerii, które oferują schronienie wielu uciekającym chrześcijanom.

 

Przyłącz się do modlitwy podczas Światowego Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół dnia 12 listopada 2017 r.