Raporty

Prześladowania chrześcijan w Erytrei

Obserwowani, prześladowani i więzieni: chrześcijanie w "Korei Północnej" Afryki

Od momentu uzyskania przez Erytreę niepodległości w 1993 r. partia rządząca pod przywództwem prezydenta Afewerkiego posiada pełnię władzy. Chrześcijanie kościołów nietradycyjnych są postrzegani jako "agenci Zachodu" i traktowani jako zagrożenie dla państwa i rządu. Około 50% ludności stanowią chrześcijanie, większość z nich należy do Erytrejskoprawosławnego Kościoła Koptyjskiego. Oficjalnie funkcjonują kościoły: Erytrejskoprawosławny Kościół Koptyjski, Rzymsko-Katolicki oraz Ewangelicko-Augsburski. Jednakże nie daje im to pełnej swobody. Władze bowiem ingeruję w działalność kościołów. Chrześcijanie, którzy nie należą do tych trzech wyznań oraz chrześcijanie o nawróceni z islamu są szczególnie mocno prześladowani. Spotykają się oni w podziemnych społecznościach. Często są aresztowani i przetrzymywani w nieludzkich warunkach.

Módlcie się z waszym kościołem za prześladowanych chrześcijan w Erytrei i Jemenie podczas Światowego Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół!

Zdjęcie: Meczet w Asmarze, Erytrea
Zdjęcie: Meczet w Asmarze, Erytrea

Prześladowania chrześcijan w Erytrei – Kalendarium

  WYDARZENIA
Maj, 1993 r. Erytrea deklaruje swoją niezależność od Etiopii.
1997 Rząd wzywa wszystkie grupy wyznaniowe spoza Erytrei, Kościół Rzymsko-Katolicki, Ewangelicko-Augsburski do ubiegania się o rejestrację w Urzędzie ds. Religii. Kościół Prezbiteriański, Kościół Metodystyczny, Adwentystów Dnia Siódmego i grupa religijna Bahá' í reagują na to żądanie. Żadna z nich nie uzyskała jednak zgody od rządu na prowadzenie oficjalnej działalności w kraju. Pod takim dokumentem musi podpisać się bowiem głowa państwa.
Wiele niezarejestrowanych kościołów zostało zamkniętych przez rząd. W następnych latach tysiące chrześcijan zostaje uwięzionych. Kościoły oficjalnie działające podlegają coraz większej kontroli państwa.
27 maja 2007 r. Erytrejski rząd bezprawnie ogranicza wolność Abune' a Antoniosa, patriarchę Erytrejskoprawosławnego Kościoła Koptyjskiego i osadza go w areszcie domowym.
2013 Próba usunięcia prezydenta Afewerskiego z urzędu nie powiodła się. Za próbę zamachu oskarża on zachód oraz Etiopię. Prześladowania chrześcijan, nazywanych przez rząd "agentami zachodu", gwałtownie rosną.
Maj 2017 r. W nowej fali aresztowań zostaje uwięzionych niemal 100 chrześcijan.

Od momentu uzyskania przez Erytreę niepodległości w 1993 r. partia rządząca pod przywództwem prezydenta Afewerkiego posiada pełnię władzy. Chrześcijanie kościołów nietradycyjnych są prześladowani, więzieni. Potrzebują naszej modlitwy!

Więzienia w Erytrei

 

Na mapie zaznaczone są miejsca, o których wiemy, że chrześcijanie są obecnie przetrzymywani. Szczególnie złe warunki panują w więzieniach w Sawa Aderset na zachodzie, w Assab na wschodzie Erytrei i w niektórych więzieniach w stolicy - Asmarze.

Przesuń kursor myszy nad każdą lokalizacją, aby uzyskać więcej informacji.

 

 

Prośby modlitewne

Dziękujmy Jezusowi...

  • że buduje i utrzymuje swoją wspólnotę w Erytrei.

Prośmy Boga...

  • aby Bóg pocieszył i obdarzył siłą chrześcijan, którzy są w więzieniach,
  • o liderów Kościoła, którzy znajdują się pod ogromną presją, aby mieli mądrość i odwagę,
  • o ochronę podziemnych kościołów,
  • aby wielu muzułmanów poznało Jezusa, i aby mieli odwagę do naśladowania Go,
  • o chrześcijańską młodzież, aby nadal odważnie świadczyła o Jezusie.