Wiadomości

Sudan: Bezprecedensowy proces

Rząd i władze podejmują kroki na rzecz wolności religijnej

(Open Doors Polska) – W ubiegłym tygodniu, po raz pierwszy w historii Sudanu, czternaście osób zostało oskarżonych o wielokrotne próby spalenia kościoła. Proces, o którym mowa, jest krokiem w kierunku zapewnienia wolności religijnej w kraju. Kolejnym sygnałem potwierdzającym ten trend jest informacja, że po raz pierwszy od 15 lat lokalne władze wyraziły zgodę na zakup gruntów pod budowę kościołów.

Kościół w górach Nuba, gdzie w przeszłości chrześcijanie wielokrotnie musieli uciekać przed pociskami sudańskiej armii
Kościół w górach Nuba, gdzie w przeszłości chrześcijanie wielokrotnie musieli uciekać przed pociskami sudańskiej armii

Działania rządu na rzecz wolności religijnej

W zeszłym tygodniu przed sądem w Dar-Alsalamie stanęło dziewięciu oskarżonych podejrzanych o udział w pięciu zamachach bombowych. Akty te zostały popełnione między 18 grudnia 2019 r. a 14 sierpnia bieżącego roku. Spośród pięciu pozostałych oskarżonych, jeden jest sądzony w sądzie dla nieletnich, a miejsce pobytu pozostałych czterech jest nieznane.
Ataki były wymierzone w budynek Sudańskiego Kościoła Chrystusowego w Jabaronie, dużej dzielnicy slumsów na obrzeżach Chartumu. Po ostatnim ataku sprawcy wysłali list do władz lokalnych Ombady z żądaniem usunięcia kościoła z zajmowanej działki. Autorzy anonimu grozili „podjęciem działań”, gdyby ich żądania nie zostały spełnione. W marcu minister ds. religii Nasr al-Din Mufreh powołał komisję do zbadania zamachów.

Rząd tymczasowy sprawujący władzę po obaleniu byłego prezydenta Omara al-Baszira wyraził zamiar zajęcia się kwestią naruszania wolności religijnej przez poprzedni reżim. We wrześniu ogłoszono zamiar zniesienia islamu jako religii państwowej. W listopadzie sąd uniewinnił ośmiu przywódców kościelnych od zarzutów, nielegalnego zajmowania budynków kościelnych. Eksperci Open Doors z zadowoleniem przyjęli te wydarzenia, ale wyrazili zaniepokojenie powszechną amnestią przyznaną przez rząd tymczasowy osobom zaangażowanym w działania wojskowe. Działania te obejmowały bombardowania zamieszkanych głównie przez chrześcijan osad w Górach Nuba.

Wiele nadal pozostaje do zrobienia

Niedawna decyzja Abdalla Ali Ahmeda Idrissa, gubernatora stanu Al-Dżazira, jest kolejnym przykładem wysiłków sudańskiego rządu tymczasowego podejmowanych na rzecz umożliwienia społeczności chrześcijańskiej w Sudanie korzystania z prawa do wolności wyznania. Idriss przyznał trzy działki Sudańskiemu Kościołowi Chrystusowemu pod budowę nowych budynków kościelnych, a kolejną – kościołowi ewangelickiemu. Ostatni raz kościoły otrzymały ziemię budowlaną wkrótce po ratyfikacji kompleksowego porozumienia pokojowego w 2005 roku.

Pomimo tych pozytywnych zmian presja na chrześcijan i kościoły w Sudanie jest nadal bardzo duża. Wiele kościołów, które zostały zmuszone do zamknięcia w przeszłości, pozostaje zamkniętych. Chrześcijanie nadal są pod wieloma względami pozbawiani swoich praw, a rząd nadal wysuwa zarzuty wobec pewnej grupy przywódców kościelnych. W rankingu Światowego Indeksu Prześladowań Sudan zajmuje siódme miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę. Jednak w związku z ostatnimi pozytywnymi zmianami na poziomie państwa, oczekuje się, że kraj ten znajdzie się nieco wyżej w najnowszym wydaniu Światowego Indeksu Prześladowań, który zostanie opublikowany 13 stycznia 2021 r.

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Sudanie:

  • Módl się za chrześcijan w Sudanie, którzy pomimo wielu pozytywnych zmian, cierpią prześladowania –  zwłaszcza za osoby nawrócone z islamu.
  • Podziękuj za działania podjęte przez rząd tymczasowy na rzecz większej wolności religijnej; módl się o Boże błogosławieństwo i ochronę dla wszystkich osób, które są w to zaangażowane.
  • Módl się za wszystkie toczące się sprawy sądowe, zarówno przeciwko chrześcijańskim przywódcom, jak i sprawcom podpaleń i innych ataków; aby sędziowie i inni decydenci wydawali sprawiedliwe wyroki.
  • Módl się, aby zamknięte kościoły zostały ponownie otwarte i aby chrześcijanie w Sudanie odważnie zajmowali nowe miejsca, nieobciążone doświadczeniami z przeszłości.