Wiadomości

SUDAN: KONIEC POZYTYWNYCH ZMIAN DLA CHRZEŚCIJAN

Konwertyci są masowo prześladowani, wzrasta presja na kościoły

(Open Doors Polska) – Wolność wyznania sudańskich chrześcijan jest coraz bardziej ograniczana. Presja środowiska wywierana na konwertytów na chrześcijaństwo jest szczególnie dotkliwa, ale, jak pokazują ostatnie przykłady, wzmacnia się ucisk ze strony instytucji państwowych. Dotyczy to również kontroli państwa nad kościołami poprzez specjalnie powoływane „komisje kościelne”. 

SUDAN: KONIEC POZYTYWNYCH ZMIAN DLA CHRZEŚCIJAN
Zdjęcie symboliczne: Seminarium dla pracowników szkółek niedzielnych w Sudanie.

Duchowni oskarżeni o „naruszanie porządku publicznego”

14 czerwca pastor i lider kościoła zostali aresztowani podczas studium biblijnego w Omdurmanie, które odbywało się w ośrodku Niezależnego Kościoła Baptystów. Pastor Kabashi Idris i Yacoub Ishakh zostali oskarżeni o „naruszenie porządku publicznego”, jak powiedział ich prawnik Sinbago Awad w wywiadzie dla Morning Star News (MSN). Jeszcze tego samego dnia zostali zwolnieni za kaucją, a za kilka tygodni staną przed sądem.

Chrześcijańskiemu małżeństwu grozi chłosta 

Nada Hamad Koko i jej mąż Hamouda Teya Kaffi mieszkają w stanie Al-Dżazira. Kiedy brali ślub w 2016 r., oboje byli muzułmanami. Dwa lata później Hamouda został chrześcijaninem, a rodzina Nady zmusiła ją do unieważnienia małżeństwa przez sąd szariacki. Obowiązujące wówczas prawo przewidywało karę śmierci za apostazję; ponadto muzułmance nie wolno było poślubić mężczyzny, który nie był muzułmaninem. Z powodu ogromnej presji Nada rozwiodła się i wróciła z dwojgiem dzieci do domu rodziców. W roku 2020 apostazja przestała być uznawana za przestępstwo, a w 2021 r. małżonkowie ponownie się spotkali. Nada ogłosiła wówczas, że została chrześcijanką.

Rodzina doniosła władzom o Nadzie i Hamoudzie. Zostali aresztowani pod zarzutem cudzołóstwa, ponieważ sąd szariatu uznał ich za rozwiedzionych, a prokurator uznał konwersję Nady za nieważną. Jeśli sąd uzna ich winę, grozi im 100 batów i rok wygnania w Sudanie. Sprawa ta przywołuje wspomnienia z procesu Meriam Ibrahim w 2014 r.

Grozi nam utrata postępów w zakresie wolności religijnej

Od czasu upadku rządu tymczasowego w październiku 2021 r. wrogość i dyskryminacja organów państwowych wobec kościołów wyraźnie wzrosły. Dzieje się tak m.in. za sprawą komisji kościelnych powoływanych przez państwo, które konkurują z regularnymi zarządami kościelnymi i próbują uzurpować sobie prawo do zarządzania budynkami kościelnymi. Obecnie rząd tymczasowy zaprzestał tych praktyk, ale od czasu zamachu stanu wojsko przekazało kluczowe stanowiska w administracji partyjnym kadrom byłego prezydenta Omara al-Bashira, co jest równoznaczne z zahamowaniem reform. W rezultacie w co najmniej jednym przypadku sąd nakazał częściowe zburzenie kościoła.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Sudan zajmuje 13. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.
Źródło: CSW, MSN, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Sudanie!

  • Módl się za Nadę i Hamoudę, aby Jezus uratował ich przed karą chłosty i dał możliwość dalszego wspólnego życia rodzinie.
  • Módl się za oskarżonych duchownych, aby doświadczyli Bożego wsparcia i ochrony, kiedy staną przed sądem. 
  • Módl się za wszystkich chrześcijan w Sudanie, aby pomimo niesprzyjających im okoliczności, trwali silni w wierze. 

 

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz także

Światowy Indeks Prześladowań 2024

Coroczny Światowy Indeks Prześladowań to ranking 50 krajów i szczegółowy raport, który obejmuje kraje, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Pragniemy, aby był on wezwaniem do modlitwy i zaangażowania się na rzecz wsparcia naszych prześladowanych sióstr i braci.

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Wsparcie

Złamane drzewo, nikt nie dawał mu szans na przeżycie, aby wydało owoc. Lecz przyszedł ogrodnik, który je pielęgnował, podlewał, nawoził. Przyszedł dzień, gdy urosło i wydało mnóstwo owoców. To właśnie się dzieje, gdy wspieramy prześladowany Kościół. Choć złamany i słaby, to dzięki naszej miłości i Bożej opiece wyda owoc. Dziękujemy za wsparcie dla prześladowanych chrześcijan.