Świadectwa wiary

Sudan: Muzułmanie i chrześcijanie – wspólna deklaracja na rzecz wolności religijnej

Nadzieja na poprawę sytuacji / Ośmiu pastorów uniewinnionych od zarzutów

(Open Doors Polska) W ostatnim czasie w Sudanie – miejsce 7. Światowego Indeksu Prześladowań – możemy zaobserwować dość radykalne zmiany w podejściu zarówno władz, jak i obywateli do wolności przekonań. W kraju, w którym dominuje islam, chrześcijanie od dziesięcioleci cierpią z powodu silnych prześladowań. Liderzy wspólnot muzułmańskich i chrześcijańskich w kraju postanowili połączyć siły, aby wspólnie działać na rzecz wolności religijnej.

Zdjęcie: Wspólne czytanie Biblii podczas szkolenia dla pracowników kościelnych
Wspólne czytanie Biblii podczas szkolenia dla pracowników kościelnych

Nadzieje na przyszłość

Od początku roku przedstawiciele rządu tymczasowego podjęli już kilka kroków w kierunku zagwarantowania większej wolności religijnej swoim obywatelom. W zeszłym tygodniu odbyła się dwudniowa konferencja z udziałem przedstawicieli krajowych wspólnot muzułmańskich i chrześcijańskich. Według agencji informacyjnej Voice of America (VOA) na zakończenie konferencji obie strony podpisały deklarację, w której zobowiązały się do promowania pokoju i wolności religijnej wśród wszystkich grup społecznych oraz do wspierania dialogu między ludźmi różnych wyznań.

Katolicki arcybiskup Chartumu, Michael Didi, wyraził przekonanie, że deklaracja pomoże stworzyć przestrzeń dla większej wolności religijnej w Sudanie.

Po ostatnich trzech dekadach ucisku religijnego zmiany nie nastąpią jednak z dnia na dzień: „Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, ale zmiana wymaga czasu. Wiele sposobów myślenia jest głęboko zakorzenionych w ludzkich umysłach i zmiana relacji międzyludzkich potrzebuje czasu”, powiedział Didi w rozmowie z VOA.

Prześladowania na poziomie społecznym

Ekspert Open Doors ds. Afryki, Jo Newhouse, również wyraził przekonanie o dobrym kierunku zmian: „Chociaż nie znamy jeszcze szczegółów porozumienia, uważamy, że podpisanie deklaracji za bardzo pozytywne wydarzenie i decydujący krok naprzód dla chrześcijan w Sudanie. Przez lata odmawiano im prawa do praktykowania religii w wolności”. Ostatnie zmiany w przepisach, mające na celu ochronę wolności wyznania i przekonań, są już bardzo ważne. Wyraźne poparcie zarówno ze strony przywódców muzułmańskich, jak i chrześcijańskich ma jednak zasadnicze znaczenie dla wprowadzenia trwałych zmian, ponieważ wiele prześladowań w Sudanie ma miejsce na szczeblu społecznym. „Ta inicjatywa jest naprawdę niezwykła i powinna otrzymać wszelkie możliwe wsparcie”, powiedział Newhouse.

Uniewinnienie ośmiu pastorów

Dowodem na potwierdzenie (jak się wydaje) nadchodzących zmian stało się orzeczenie sądu z 19 października, które uniewinniło ośmiu duchownych Sudańskiego Kościoła Chrystusowego (SCOC) od wszystkich postawionych im zarzutów. Mężczyźni zostali aresztowani w sierpniu 2017 r. za przeciwstawienie się próbom przejęcia majątku kościelnego przez ówczesny rząd.

Źródła: VOA, CSW, Open Doors

Prosimy, módlcie się za Sudan:

  • Podziękuj za pozytywne zmiany na rzecz wolności religijnej, do których doszło w roku 2020.
  • Podziękuj za wspólną deklarację muzułmanów i chrześcijan; módl się, aby jej realizacja była przeprowadzana z równym zaangażowaniem obu stron.
  • Módl się, aby przemiana dotknęła całe społeczeństwo, aby osoby, które nie znają Jezusa Chrystusa, otworzyły się na Ewangelię.
  • Módl się, aby chrześcijanie mądrze i z odwagą korzystali z nowych praw. 
  • Módl się o ochronę dla wszystkich przedstawicieli rządu i urzędników, którzy widzą potrzebę zmian i pracują na rzecz większej wolności wiary.