Świadectwa wiary

Sudan: Pozytywne sygnały ze strony rządu

Minister Spraw Religijnych obiecuje chrześcijanom nowe prawa.

(Open Doors Polska) - Osiem miesięcy po upadku wieloletniego dyktatora Omara Al-Bashira pojawiają się oznaki poprawy sytuacji chrześcijan w Sudanie. Obietnice nowego rządu ogłoszone w listopadzie mówią o znacznych ułatwieniach dla chrześcijańskich praktyk religijnych. Chrześcijanie pytani przez Open Doors wyrażają swoją wdzięczność, jednocześnie wskazują na potrzebę dalszych reform.

2019-12-13_Open_Doors_753x370_Sudan_DetailPage

Szkoła chrześcijańska w górach Nuba wspierana przez Open Doors.

Koniec z egzaminami szkolnymi 25 grudnia

Reżim Omara Al-Bashira, który został obalony w kwietniu ubiegłego roku, wielokrotnie konfiskował własność wspólnot wyznaniowych chrześcijan, niszczył budynki kościelne, aresztował osoby duchowne i stawiał je przed sądem. Nowy minister spraw religijnych Sudanu obiecał, że skradziona własność zostanie zwrócona chrześcijanom i że będą oni mogli w przyszłości swobodnie praktykować swoją wiarę. Zmiany te mają wpływ m.in. na edukację. Terminy egzaminów szkolnych były często ustalane przez stary rząd na 25 grudnia lub 7 stycznia, w dniu, w którym koptyjscy chrześcijanie obchodzą Boże Narodzenie. Teraz premier zakazał przeprowadzania egzaminów w tych dniach. Wciąż jednak obowiązuje ustawa z 2016 r. zakazująca szkołom chrześcijańskim nauczania w soboty. Zmusza to szkoły do prowadzenia zajęć w niedzielę lub do ograniczenia nauczania do czterech dni w tygodniu.
Przewidziano również możliwość uczestniczenia w nabożeństwach kościelnych. W przeszłości wielu chrześcijan nie mogło chodzić do kościoła w niedziele z powodu swoich obowiązków zawodowych. Nowy dekret wyraźnie zezwala im na opuszczenie miejsca pracy o godzinie 10 rano w niedzielę. Jednocześnie instytucje publiczne i pracodawcy są zobowiązani do umożliwienia mniejszościom religijnym praktykowania swojej wiary i uczestniczenia w zgromadzeniach religijnych.

Chrześcijanie okazują wdzięczność i wyrażają nadzieję na dalsze zmiany

Chrześcijanie sudańscy z ostrożnym optymizmem przyjmują dotychczasowe obietnice. „Minister Spraw Religijnych obiecał zmienić dekrety byłego reżimu wobec chrześcijan. Dziękujemy Panu Bogu za jego otwartość i gotowość do współpracy z nami" – powiedział miejscowy pastor, którego imienia ze względów bezpieczeństwa nie możemy podać. Z punktu widzenia przywódców kościelnych nadal pozostaje jednak wiele do zrobienia. Poprosili rząd, aby nie zwracał się do nich w przyszłości jako do „niemuzułmanów”, ale jako do „chrześcijan”, powiedział pastor, dodając: „Poprosiliśmy również o ogłoszenie Bożego Narodzenia, Wielkanocy i niedziel jako świąt dla chrześcijan”. Ponieważ dniami weekendu w Sudanie, podobnie jak w innych krajach islamskich, są piątki i soboty, chrześcijanie zawsze czuli się dyskryminowani. Za czasów byłego reżimu islamskiego, w rękach każdego pracodawcy leżało umożliwienie chrześcijańskim pracownikom uczęszczania do kościoła w niedzielę. Muzułmanie mają prawo do wolnego czasu na modlitwę.

Dalszymi ważnymi krokami na drodze do wolności religijnej byłoby zezwolenie kościołom na budowę własnych budynków i rejestrację nowych zgromadzeń.
Sudan zajmuje obecnie szóste miejsce na liście Światowego Indeksu Prześladowań Open Doors wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Sudanie:

  • Podziękuj za wysiłki nowego rządu i módl się, by jego obietnice były wdrażane i kontynuowane.
  • Módl się, aby również pracodawcy i społeczność muzułmańska wspierały pozytywne zmiany dla chrześcijan.
  • Módl się za chrześcijan, aby mogli mądrze i odważnie korzystać z nowych praw, a tym samym przekazać miłość Boga wielu ludziom.