Zachęta do modlitwy

Sudan: władze wywierają ogromną presję na przywódców kościelnych

Rząd nadal dąży do wywłaszczenia i zniszczenia budynków kościelnych

(Open Doors Polska) - Radość była ogromna, gdy pastor Hassan Kodi i Abdulmonem Abdumawla zostali wypuszczeni na wolność po 18 miesiącach więzienia. Wielu wstawienników na całym świecie odetchnęło z ulgą w obliczu zaskakującej decyzji władz sudańskich. Ale Kościół w tym muzułmańskim kraju nie odpoczywa. W ubiegłą niedzielę (22.10) aresztowano wielu liderów kościelnych.

Okrutne praktyki wobec przywódców

Po nabożeństwie w Omdurman koło stolicy Chartumu, Sudan Church of Christ (SCOC), policjanci zatrzymali pięciu przywódców kościoła, wychodzących z budynku 22 października. Mężczyźni, w tym prezydent SCOC Ayoub Mattan, byli przetrzymywani i przesłuchiwani przez policję przez kilka godzin. Urzędnicy zwrócili się do nich z prośbą o przekazanie prawa własności kościoła wyznaczonemu przez rząd komitetowi. Mężczyźni odmówili i dzięki Bogu ostatecznie zostali uwolnieni.

Od początku września miało miejsce kilka podobnych aresztowań przywódców kościelnych, przez które poszkodowani znaleźli się pod ogromną presją policji. W dniu 2 września oprócz Ayouba Mattana, wśród zatrzymanych znalazł się dyrektor misji SCOC Kuwej Shamal i dwóch innych członków prezydium. Podobnie jak w ostatnim wypadku, chodziło o przeniesienie własności kościelnej nieruchomości na urzędników państwowych. W przypadku odmowy, siły bezpieczeństwa zagroziły, że pociągną do odpowiedzialności piastujących funkcje przywódcze liderów wspólnot. Kuwej Shamal został oskarżony i zatrzymany już w grudniu 2015 r. za poważne przestępstwa, ale następnie uniewinniono go za brak dowodów.

Aresztowanie duchownego Mahjouba Abotrina w jego domu w Omdurman koło Chartumu odbyło się 22 września, według tego samego wzoru. Odmówił również odpowiedzi na żądania policji, ale wkrótce potem został zwolniony.

Zdjęcie: Kuwejski Szamal, dyrektor ds. misji Sudańskiego Kościoła Chrystusa (SCOC)
Zdjęcie: Kuwejski Szamal, dyrektor ds. misji Sudańskiego Kościoła Chrystusa (SCOC)

 25 kościołów zagrożonych wyburzeniem

W maju 2017 r. w ciągu 10 dni dwa kościoły SCOC w regionie Chartumu zostały zburzone. Rząd planuje konfiskatę oraz zniszczenie kolejnych 25 budynków różnych wyznań chrześcijańskich, ponieważ według rządu nabożeństwa kościelne stoją w sprzeczności z oficjalnym przeznaczeniem gruntów. Specjalny wysłannik UE ds. wolności wyznania Ján Figel, podczas marcowej wizyty w Sudanie zapewnił, że niektóre z planowanych wyburzeń na razie zostały zawieszone. W odważnym posunięciu liderzy SCOC zwrócili się w maju do rządu ze skargą dot. "systematycznego lekceważenia wolności religijnej chrześcijan" (donosi Open Doors).

 

Prosimy módlcie się za chrześcijan w Sudanie!

  • Dziękujemy za odważnych przywódców kościelnych, którzy do tej pory sprzeciwiali się próbom zastraszania.
  • Módlmy się o ochronę i wytrwałość dla wszystkich chrześcijan w Sudanie, którzy znajdują się pod stałą presją władz i społeczeństwa.
  • Módlmy się o zakończenie cierpienia Kościoła i o to, aby chrześcijanie nadal znajdowali sposobności do wspólnych zgromadzeń.