Wiadomości prasowe

Sudan: wznowienie procesu ośmiu przywódców kościelnych

Wznowienie procesu na wniosek rządu?

(Open Doors Polska) - W październiku wznowiono postępowanie karne przeciwko ośmiu czołowym przywódcom Kościoła Chrystusowego w Sudanie (SCOC). Oskarża się ich o wejście na cudzy teren bez pozwolenia i przywłaszczenie mienia kościelnego. Po uniewinnieniu pięciu oskarżonych przez sąd rejonowy w ubiegłym roku Sąd Najwyższy zarządził ponowny proces na początku października.

2019-10-25_Open_Doors_753x370_Sudan_DetailPage

Rząd sudański często konfiskuje lub niszczy mienie kościelne.

Pierwszy proces zamykał sprawę

Ośmiu oskarżonych to biskup i liderzy SCOC, kościoła, który posiada ponad 1000 zborów w Sudanie. Mężczyźni zostali aresztowani w sierpniu 2017 r. za odmowę przekazania zarządu majątkiem kościelnym komitetowi powołanemu przez rząd. Jednak w sierpniu 2018 r. miejscowy sąd orzekł, że prawo do zarządzania majątkiem kościelnym pozostaje w rękach SCOC. Teraz sprawa została wznowiona przez Sąd Najwyższy – jest to prawnie dozwolone i dlatego proces będzie kontynuowany. Według prawników oskarżonych Sąd Najwyższy opiera swoją argumentację na dokumentach przedłożonych przez Ministerstwo Spraw Religijnych. Sugeruje to, że wznowienie procesu nastąpiło z inicjatywy Ministerstwa.

Ingerowanie w sprawy kościelne

W przeszłości rząd wielokrotnie ingerował w wewnętrzne sprawy kościelne. Komitety powoływane przez Ministerstwo Spraw Religijnych zarządzają majątkiem kościelnym, zajmują i sprzedają grunty należące do wspólnot chrześcijańskich lub niszczą budynki. Uzyskanie pozwolenia na budowę nowych kościołów jest niezwykle trudne. Pastorów i przywódców kościelnych, którzy protestowali w tej sprawie aresztowano i ukarano grzywną.

Krok w kierunku wolności religijnej?

Wznowienie procesu ośmiu przywódców kościoła następuje zaledwie miesiąc po tym, jak Nasr-Eddin Mofarah, nowy minister spraw religijnych tymczasowego rządu Sudanu, w wywiadzie podkreślił różnorodność religijną i tolerancję kraju. Najnowsze wydarzenia mówią jednak coś zupełnie innego. Sudan jest obecnie na miejscu szóstym Światowego Indeksu Prześladowań Open Doors, listy 50 krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Sudanie:

  • Módl się, by zarzuty przeciwko ośmiu przywódcom kościelnym zostały wycofane.
  • Poproś Boga o pocieszenie i pomoc dla wszystkich chrześcijan uwięzionych w Sudanie.
  • Módl się za rządzących Sudanem, aby Jezus Chrystus przemówił do nich, aby uchwalili prawa, które pozwolą chrześcijanom żyć i wierzyć w wolności.