Wiadomości

SUDAN: ZAGROŻENIE WOLNOŚCI RELIGIJNEJ

Antychrześcijańskie nastroje zagrażają swobodom religijnym uzyskanym przez chrześcijan pod koniec 2019 roku.

(Open Doors Polska) - Christian Boutros Badawi, doradca sudańskiego ministra ds. religii, został zaatakowany w Chartumie na początku tego miesiąca. Późnym wieczorem 3 lipca uzbrojeni mężczyźni zatrzymali samochód, którym jechał, zmusili go do opuszczenia pojazdu i dotkliwie pobili. Organizacja pomocowa Światowa Solidarność Chrześcijan (CSW) poinformowała, że 28 czerwca aresztowano Rafata Obida, przywódcę Ewangelickiego Kościoła Prezbiteriańskiego w Chartumie.
 

Sudan
Sudańscy chrześcijanie podczas studium biblijnego

Co z obietnicami rządu z listopada 2019 roku?

Po obaleniu w kwietniu 2019 roku reżimu wieloletniego przywódcy Sudanu Omara al-Bashira chrześcijanom i kościołom obiecano zwrot zagrabionego mienia i swobodne praktykowanie religii. Miały zniknąć utrudnienia w rejestracji i budowie nowych kościołów. Obiecano powołanie Narodowej Komisji ds. Wolności Religijnej. Po początkowej poprawie sytuacji doszło do niepokojącego rozwoju wypadków. Jednym z nich był atak na Boutrosa Badawiego.

Według CSW Badawi otwarcie oskarżał rząd o „zwlekanie w zajmowaniu się historycznymi niesprawiedliwościami, które dotknęły społeczność chrześcijańską”. Niesprawiedliwości te obejmują restytucję mienia, odmowę wydania zaświadczeń o rejestracji nieruchomości należących do wspólnot i odmowę legalizacji komitetów kościelnych. Podczas ataku na Badawiego napastnicy zakazali mu publicznego wypowiadania się na podobne tematy w przyszłości. Próbowano go zdyskredytować w piśmie wysłanym do ministerstwa.

Rafat Obid, aresztowany 28 czerwca, został oskarżony o kierowanie nielegalnym komitetem kościelnym, który zarządza sprawami Ewangelickiego Kościoła Prezbiteriańskiego w Chartumie. Sąd już w 2017 roku uniewinnił Obida od podobnych zarzutów. Obecne zarzuty postawiła komisja powołana jeszcze za rządów al-Bashira, kiedy ingerencja władz w sprawy kościelne była na porządku dziennym.

Nastroje antychrześcijańskie

Chociaż rząd tymczasowy Sudanu podejmuje wysiłki na rzecz poprawy standardów praw człowieka, w tym wolności religijnej, społeczeństwo nadal zdominowane jest przez konserwatywny islam. W ostatnim raporcie Open Doors poruszaliśmy kwestię trudności z uzyskaniem pozwoleń na budowę nowych kościołów, ponieważ władze lokalne nie chcą urazić miejscowych muzułmanów.

Ataki na kościoły trwają. Budynek kościoła, który został podpalony w zeszłym roku, a następnie odbudowany, został ponownie zburzony w maju po groźbach ze strony mieszkańców wsi i władz. Trzy miesiące wcześniej chrześcijański lider młodzieżowy został aresztowany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, którzy ostrzegli go, aby nie zakładał nowego kościoła, ponieważ chrześcijaństwo jest „złe”.

Jo Newhouse, rzeczniczka prasowa Open Doors w Afryce Subsaharyjskiej, mówi: „Te sytuacje pokazują, że mimo istotnych zmian prawnych, antychrześcijańskie nastroje utrzymują się w społeczeństwie. Społeczność międzynarodowa powinna nadal wspierać rząd Sudanu i zachęcać go do znalezienia sprawców i postawienia ich przed sądem. Ten rodzaj zastraszania zniknie tylko wtedy, gdy zostanie jasno powiedziane, że bezkarność za takie ataki należy do przeszłości”.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Sudan zajmuje 13 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródła: Open Doors, CSW


Prosimy, módl  się za chrześcijan w Sudanie!

  • Módl się za Boutrosa Badawi, o uzdrowienie z obrażeń, które odniósł podczas ataku.
  • Poproś o mądrość dla niego i chrześcijańskich przywódców w kraju, aby wiedzieli, jak postępować w tej delikatnej sytuacji.
  • Módl się za Rafata Obida, aby zarzuty przeciwko niemu zostały odrzucone jako fałszywe i aby został wypuszczony na wolność.
  • Módl się za chrześcijan w Sudanie, aby doświadczyli łaski i pokoju od Boga i nie pogrążali się w strachu i troskach o przyszłość.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie prześladowani są najbardziej.