Wiadomości

Sudan: Zniesienie kary śmierci za zmianę wiary?

Planowane reformy rządu tymczasowego budzą nadzieję wśród chrześcijan

(Open Doors Polska) - Według doniesień medialnych tymczasowy rząd Sudanu przygotowuje radykalne reformy prawne w dziedzinie wolności religijnej. Dotyczą one między innymi wyrzeczenia się islamu, za które obecnie obowiązuje kara śmierci. Rozporządzenie z 11 marca przewiduje również rozwiązanie powołanych przez państwo „komitetów kościelnych”. Jeśli planowane reformy zostaną wdrożone, będzie to wspaniała wiadomość dla sudańskich chrześcijan.

2020-03-20_Open_Doors_753x420_Sudan_DetailPage

Chrześcijanin z Sudanu opowiada o zmianie wiary i wynikających z niej prześladowaniach

Prześladowanie Kościoła za rządów prezydenta al-Baszira

Od czasu odsunięcia od władzy wieloletniego prezydenta Sudanu Omara al-Baszira rządy w kraju sprawuje „suwerenna rada”, składająca się z sześciu cywili i pięciu generałów. Mohamed Hassan Arabi jest członkiem Rady Koordynacyjnej „Sił Wolności i Zmian” (FFC). W wywiadzie dla portalu informacyjnego Sudan Tribune oznajmił, że projektowana ustawa ma wejść w życie w roku 2020 r. i obecnie jest przygotowywana przez komisję ustawodawczą Ministerstwa Sprawiedliwości. Oprócz zniesienia kary śmierci rozważane jest również wprowadzenie jeszcze innego przepisu, mówiącego, że nawet zarzucanie innej osobie odejście od islamu będzie stanowiło podstawę do ukarania. W społeczeństwie Sudanu, gdzie ponad 90% ludności to muzułmanie, takie oskarżenia mogą prowadzić do wykluczenia społecznego i ataków ze strony rodziny i sąsiadów.

Sudański system prawny opiera się na szariacie (prawie islamskim). Obowiązujący obecnie art. 126 sudańskiego kodeksu karnego z 1991 r. karze śmiercią wyrzeczenie się islamu. W Sudanie również bluźnierstwo jest uznawane za przestępstwo i podlega karze do sześciu miesięcy więzienia, chłosty i grzywny.

Były prezydent Omar al-Baszir dążył do bardziej rygorystycznej interpretacji szariatu. Jego rząd powołał „komitety kościelne”, aby przejąć administrowanie dobrami kościelnymi wbrew woli wspólnot. W 2017 roku sudańscy przywódcy kościelni napisali list protestacyjny do prezydenta przeciwko wywłaszczeniu wspólnot przez takie komitety. Kościoły były niszczone, dochodziło do brutalnych ataków i aresztowań, a kilku przywódców kościelnych stanęło przed sądem.

Nadzieja dla chrześcijan nawróconych z islamu

Lokalni liderzy kościelni z zadowoleniem przyjęli ubiegłotygodniowe oświadczenie ministra ds. religii Nasra al-Din Mufreha o rozwiązaniu państwowych komitetów kościelnych. Jo Newhouse, rzecznik prasowy Open Doors na terenie Afryki Subsaharyjskiej, również podkreślił znaczenie planowanych zmian: „Są to niezwykłe wydarzenia. Wzywamy jednak ministra ds. religii, aby dopilnował niezwłocznego przestrzegania rozporządzenia przez wszystkie zainteresowane strony oraz aby dobra skonfiskowane przez komisje zostały zwrócone kościołom”.

Dopiero okaże się, jak inicjatywy rządu zostaną odebrane przez zwolenników byłego reżimu. Open Doors utrzymuje stały kontakt z sudańskimi chrześcijanami, którzy pomimo poważnych zmian politycznych nadal znajdują się pod wielką presją otoczenia z powodu zmiany wiary. Niemniej jednak, po wielu latach dotkliwych prześladowań chrześcijan w tym kraju, obserwuje się napawające nadzieją oznaki nadchodzących zmian.

W rankingu Światowego Indeksu Prześladowań 2020 Sudan zajmuje 7. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Źródła: Sudan Tribune, Open Doors

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Sudanie:

  • Podziękuj za wysiłki rządu tymczasowego na rzecz zapewnienia większej wolności religijnej obywatelom kraju.
  • Módl się za tych, którzy są u władzy, a zwłaszcza za tych, którzy stoją za wprowadzeniem nowych przepisów, aby byli w stanie wdrożyć planowane zmiany.
  • Módl się za wspólnoty chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami, aby Jezus nadal je umacniał i by doświadczyły sprawiedliwości, w tym zwrotu budynków kościelnych i innej skonfiskowanej własności.
  • Módl się za chrześcijan pochodzenia muzułmańskiego, aby wytrwali w swojej decyzji podążania za Jezusem, i aby wzrastali w wierze w obliczu nieustających prześladowań.