Módl się za pomocą

Codziennych Intencji Modlitewnych

Wesprzyj prześladowanych chrześcijan

Każdego dnia udostępniamy prośbę o modlitwę w intencji prześladowanego Kościoła. W ten sposób możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan. Na tej stronie znajdziesz dzisiejszą prośbę modlitewną oraz listę próśb z ostatniego miesiąca.

Jeśli wolisz mieć te intencje modlitewne w ręku na papierze, możesz również zamówić kalendarz modlitewny zawarty w naszym magazynie.

Dzisiejsza intencja modlitewna

Zgodnie z prawem, a także w opinii niektórych grup społecznych, osoby, które odchodzą od islamu, zasługują na śmierć. Módlmy się o ochronę i Boże przewodnictwo dla chrześcijan nawróconych z islamu, aby zostali napełnieni »mocą, miłością i roztropnością« przez Ducha Świętego (2 Tymoteusza 1:7).

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Prośby modlitewne z ostatniego miesiąca

Import i druk materiałów religijnych jest ściśle kontrolowany przez rząd, podobnie jak korzystanie z internetu. Turkmeńscy chrześcijanie proszą o modlitwę w intencji bezpiecznego i stabilnego dostępu do internetu, a dzięki niemu do treści chrześcijańskich i możliwości spotykania się online.

Kraj od ponad dziesięciu lat cierpi z powodu gwałtownych konfliktów, a chrześcijanie często znajdują się na linii między walczącymi stronami. Prośmy Jezusa o pokój i o to, by zachował swoje dzieci w wierze pośród chaosu i trudności.

Niger

Islamscy ekstremiści zyskują coraz większe wpływy, czego wynikiem jest rosnąca liczba ataków na kościoły, chrześcijańskie szkoły i placówki służby zdrowia. Wojskowy zamach stanu z lipca ubiegłego roku przyczynia się do braku stabilności w kraju. Módlmy się, aby Jezus chronił chrześcijan i dał ekstremistom łaskę.

Chrześcijanka nawrócona z islamu, jej 13-letni syn i 4-letnia córka zostali pobici przez muzułmańskich sąsiadów. Kiedy ojciec rodziny wniósł oskarżenie, został aresztowany na podstawie fałszywych zarzutów. Prośmy Jezusa, aby chronił i opiekował się tą rodziną oraz aby ojciec został jak najszybciej uwolniony.

Autorytarny reżim postrzega chrześcijan, którzy dzielą się Ewangelią, jako »ekstremistyczne « zagrożenie dla swojej władzy. Módlmy się o odwagę i mądrość dla chrześcijan, aby nie dali się zastraszyć pomimo grążących im represji.

Ludność kraju jest w 99 procentach muzułmańska, a chrześcijanie nawróceni z islamu są często pod silną presją ze strony swoich rodzin i sąsiadów, aby dokonać rekonwersji na islam. Prośmy Jezusa, aby wzmocnił ich wiarę i umożliwił im spotykanie się z innymi chrześcijanami.

Apostazja od islamu jest karana śmiercią – mimo że prawo to nie było egzekwowane w ostatnich latach, zagrożenie jest nadal realne. Co więcej, konwertyci na chrześcijaństwo ryzykują wypędzeniem z wioski i utratą całego majątku. Módlmy się, aby Jezus zatroszczył się o wszystkie ich potrzeby.

We wspólnym oświadczeniu ponad 50 przywódców kubańskich kościołów zaapelowało do rządu o poszanowanie i ochronę wolności religijnej. Od 2021 roku rośnie wrogość władz wobec chrześcijan. Módlmy się o zatrzymanie tego negatywnego trendu.

W wiosce na południu kraju, której mieszkańcy uprawiają animizm i kult przodków, grupa ludzi zniszczyła dom chrześcijańskiej rodziny i zmusiła ich do opuszczenia wioski. Módlmy się za tę rodzinę, która od tamtej pory żyje w strachu: aby Jezus wlał w ich serca odwagę i pokój; aby znaleźli bezpieczne miejsce do zamieszkania i rozpoczęcia nowego życia.

Na obszarach kontrolowanych przez islamskich ekstremistów chrześcijańskie kobiety są narażone na gwałty, uprowadzenia i wymuszone małżeństwa. Związane z tym piętno kulturowe może przyczynić się do rozpadu rodzin i lokalnej społeczności. Prośmy Jezusa o ochronę dla kobiet, ich rodzin i całych społeczności.

W ubiegłym roku pięciu przywódców kościelnych zostało aresztowanych, a następnie ukaranych grzywną za »nielegalną działalność religijną«. Módlmy się, aby Jezus napełnił ich swoim pokojem i aby nie dali się zastraszyć.

We wrześniu 2023 r. dr Mohamed Muizzu został wybrany na nowego prezydenta. Obserwatorzy obawiają się, że będzie on kontynuował politykę swojego poprzednika, pod którego rządami wzmacniał się islamski ekstremizm, a opozycjoniści byli wypędzani z kraju. Módlmy się, aby nowy prezydent dobrze sprawował swój urząd i sprawiedliwie traktował chrześcijan.

Około trzy czwarte populacji to buddyści; ludzie innych wyznań są postrzegani jako obcy, których celem jest zburzenie jedności narodowej. Chrześcijanie są często marginalizowani ekonomicznie, społecznie i politycznie. Módlmy się, aby byli w stanie wytrzymać presję i aby Jezus dał im wszystko, czego potrzebują do codziennego życia i wiary.

Chrześcijanie doświadczają prześladowań ze strony szyickich bojówek i innych islamskich ekstremistów; cierpią także z powodu dyskryminacji i złej sytuacji ekonomicznej. Módlmy się o pokój i stabilność dla kraju, a także ochronę wszystkich chrześcijan i umocnienie ich wiary.

Chrześcijanie są porywani, zabijani i przymusowo rekrutowani przez islamskich ekstremistów. Ataki na domy i firmy chrześcijan doprowadzają ich rodziny do ubóstwa. Módlmy się, aby Duch Święty umacniał i prowadził chrześcijan oraz rozpalał ich wiarę, kiedy brakuje im sił.

Chrześcijanie są porywani, zabijani i przymusowo rekrutowani przez islamskich ekstremistów. Ataki na domy i firmy chrześcijan doprowadzają ich rodziny do ubóstwa. Módlmy się, aby osoby, które wierzą w samotności, nawiązały kontakt z innymi chrześcijanami. Módlmy się o prowadzenie Ducha Świętego dla nich, aby potrafili odróżnić prawdziwych chrześcijan od donosicieli i szpiegów.

W kraju jest niewielu rodzimych chrześcijan. Ukrywają swoją wiarę, ponieważ grożą im poważne prześladowania. Módlmy się szczególnie za przywódców kościelnych i chrześcijan nawróconych z islamu, którzy są narażeni na największe prześladowania: aby Jezus chronił ich przed przemocą i dał im nadzieję i ufność.

Módlmy się o pokój i stabilizację dla pochłoniętej przez wojnę Syrii. Módlmy się szczególnie za przywódców kościelnych i chrześcijan nawróconych z islamu, którzy są narażeni na największe prześladowania: aby Jezus chronił ich przed przemocą i dał im nadzieję i ufność.

Pośród nasilających się prześladowań partnerzy Open Doors usiłują dotrzeć do jak większej liczby prześladowanych chrześcijan i pomóc im np. poprzez zdobycie źródła utrzymania. Módlmy się o Bożą ochronę i błogosławieństwo dla wszystkich zaangażowanych, aby projekty mogły zostać pomyślnie zrealizowane i przyczyniły się do wzmocnienia indyjskiego Kościoła.

Nieliczni rodzimi chrześcijanie w kraju muszą utrzymywać swoją wiarę w tajemnicy. Tym, którzy zostaną wytropienie, grozi śmierć. Prośmy Jezusa, aby dał chrześcijanom możliwość organizowania wspólnych spotkań. Módlmy się, aby w kraju dotkniętym wojną, nienawiścią, ubóstwem, korupcją i beznadzieją coraz więcej osób nawracało się do Chrystusa.

Irański minister edukacji zarządził codzienną obowiązkową 30-minutową islamską modlitwę dla wszystkich uczniów. Módlmy się za chrześcijańskie dzieci i młodzież, aby Jezus wzmocnił ich wiarę, dał im mądrość w radzeniu sobie z nowym dekretem i chronił ich przed prześladowaniami

Wojna domowa jeszcze bardziej pogorszyła sytuację chrześcijan w ostatnim roku: wielu chrześcijan doświadczyło przemocy fizycznej, kilka kościołów zostało zamkniętych lub uszkodzonych. Prośmy Jezusa o pokój i o to, by chronił i troszczył się o chrześcijan, zwłaszcza tych, którzy musieli opuścić swoje miejsca zamieszkania.

Chrześcijanie są często dyskryminowani w szkole oraz podczas rekrutacji na studia i szkolenia zawodowe. Odmawia im się przyznania stypendiów. Prośmy Jezusa, aby dał młodym chrześcijanom możliwość nauki zawodu i chronił ich przed dyskryminacją i przemocą ze strony kolegów i nauczycieli.

W zeszłym miesiącu Open Doors wezwało do modlitwy za uwięzioną Rhodę Jatau. Gdy styczniowy magazyn trafiał do druku, Rhoda wciąż przebywała w więzieniu. Podziękujmy Jezusowi, że 8 grudnia 2023 r. została zwolniona za kaucją. Rhoda nadal potrzebuje modlitwy, ponieważ postawione jej zarzuty nie zostały wycofane, a ona i jej rodzina muszą się ukrywać z obawy przed atakiem.

Dwóch jemeńskich chrześcijan przebywa w więzieniu od końca września 2023 roku. Módlmy się o ich uwolnienie i o niezbędne wsparcie dla ich rodzin, które muszą radzić sobie bez mężów i ojców. Módlmy się również o ochronę Jezusa dla dwóch innych chrześcijan, którzy są śledzeni przez policję, aby Jezus uchronił ich przed uwięzieniem za służbę w kościele.

Chrześcijanie w tym kraju są regularnie aresztowani – niektórzy są przetrzymywani w niewoli od ponad 10 lat. Módlmy się, aby Jezus wzmocnił i pocieszył więźniów. Módlmy się, aby członkowie ich rodzin mogli ich odwiedzać i dostarczać im żywność i inne niezbędne artykuły.

W marcu 2023 r. sześciu chrześcijan nawróconych z islamu zostało aresztowanych i poddanych torturom; grozi im kara śmierci. Módlmy się o cud uwolnienia w ich życiu. Prośmy Jezusa, aby napełnił ich pokojem i dał im odczuć swoją bliskość i troskę.

Islamska grupa ekstremistyczna al-Shabaab dąży do usunięcia wszystkich chrześcijan z kraju. Chrześcijanie nawróceni z islamu muszą się ukrywać, w przeciwnym razie grozi im śmierć. Módlmy się, aby Jezus ukrył ich przed prześladowcami i dał im siłę, by ufali Mu pomimo prześladowań.

Dziesiątki tysięcy chrześcijan jest więzionych w obozach pracy. Codziennie są tam torturowani i zmuszani do ciężkiej pracy. Módlmy się o namacalną bliskość Pana Jezusa w ich życiu; o zdrowie, siłę, pokój i wytrwałość.

Dzieci uczą się w szkole, że zachodni misjonarze porywają i zabijają ludzi. W rezultacie zakorzenia się w nich strach przed chrześcijanami. Rozmowy o Chrystusie z dziećmi mogą okazać się dla chrześcijańskich rodziców bardzo niebezpieczne. Módlmy się, aby Chrystus przygotował serca dzieci na Ewangelię.

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Bądź na bieżąco

Dzięki bezpłatnym materiałom Open Doors możesz pozostawać w łączności z prześladowanym Kościołem. Identyfikacja z cierpieniem naszym braci i sióstr jest fundamentem owocnej modlitwy.

Wspólna modlitwa - aktywność

Co możesz zrobić, aby pomóc prześladowanym chrześcijanom? Jest wiele sposobów aby się zaangażować! Odwiedź stronę i dowiedz się więcej!