Módl się za pomocą

Codziennych Intencji Modlitewnych

Wesprzyj prześladowanych chrześcijan

Każdego dnia udostępniamy prośbę o modlitwę w intencji prześladowanego Kościoła. W ten sposób możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan. Na tej stronie znajdziesz dzisiejszą prośbę modlitewną oraz listę próśb z ostatniego miesiąca.

Jeśli wolisz mieć te intencje modlitewne w ręku na papierze, możesz również zamówić kalendarz modlitewny zawarty w naszym magazynie.

Dzisiejsza intencja modlitewna

Mieszkańcy wioski pogardzają Fatemą*, ponieważ nawróciła się do Jezusa. Szwagier pobił ją bambusowym kijem i złamał jej nogę. Od tamtej pory Fatema chodzi o kulach. Módlmy się, aby odzyskała zdrowie i mogła wrócić do pracy.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Prośby modlitewne z ostatniego miesiąca

Rafiqul i jego rodzina są jedynymi chrześcijanami w swojej dzielnicy. Kilka tygodni temu ich dom doszczętnie spłonął; Rafiqul podejrzewa podpalenie. Nikt z sąsiadów nie chciał pomóc dziewięcioosobowej rodzinie, ponieważ jej członkowie odwrócili się od islamu. Módlmy się o nowy początek i nawrócenie sąsiadów.

Pod koniec lipca podczas przyjęcia urodzinowego aresztowano 6 chrześcijanek, które ekstremiści hinduistyczni oskarżyli o namawianie hindusów do zmiany religii. Kobiety pochodzą z bardzo biednych środowisk, jedna jest fizycznie niepełnosprawna. Módlmy się o ich szybkie uwolnienie i aby fałszywe i absurdalne oskarżenia wobec chrześcijan nie znajdowały posłuchu.

Poprzez sieci w Chinach partnerzy Open Doors dostarczają Północnym Koreańczykom żywność i leki. Jednak granica jest ściśle monitorowana, a tajni agenci przeszukują osoby, które często przekraczają granicę. Módlmy się o Boże prowadzenie i ochronę dla wszystkich zaangażowanych w tę niebezpieczną służbę.

Szacuje się, że dziesiątki tysięcy chrześcijan zostało wywiezionych do obozów pracy, gdzie panują przerażające warunki życia. Módlmy się, aby Jezus podtrzymywał ich wiarę, dawał im siłę do znoszenia cierpienia i tortur. Jezu, obdarz osadzanych chrześcijan nadzieją i życiem wiecznym.

Dziękujmy Jezusowi Chrystusowi za możliwość nadawania chrześcijańskich programów radiowych w tym kraju, które stanowią źródło siły i pocieszenia dla wielu chrześcijan. Módlmy się o ochronę i wzmocnienie dla tych, którzy potajemnie słuchają zakazanych programów oraz aby docierały one także do niecrześcijan.

Przyjęcie wiary w Jezusa w Tybecie i innych buddyjskich regionach spotyka się z dużą wrogością. Módlmy się, aby poprzez kursy uczniowskie organizowane przez partnerów Open Doors, wielu chrześcijan nawracających się z buddyzmu zostało wzmocnionych w swojej wierze i było światłem Jezusa.

Lider Kościoła Lixin* został poinformowany przez władze, że grozi mu proces i kara pozbawienia wolności na co najmniej 3 lata. Módlmy się o Boży pokój, siłę i mądrość dla niego i jego rodziny.

Azja Środkowa

Azat* jest chrześcijaninem nawróconym z islamu i pracuje jako księgowy. Przełożeni wywierają na niego presję z powodu jego wiary i grożą mu zwolnieniem z pracy. Módlmy się za Azata o wewnętrzny pokój, odwagę i niezłomność oraz o to, by mógł odważnie i mądrze świadczyć o Jezusie.

Azja Środkowa

Władze nasilają działania wobec afgańskich uchodźców, m.in. deportując ich do Afganistanu, gdzie grozi im śmierć z ręki talibów. Jezu, ochroń chrześcijan przed deportacją. Módlmy się również, aby pomimo niebezpieczeństwa doświadczyli nadziei, którą niesie Ewangelia.

Wszelka działalność religijna ukierunkowana na dzieci i młodzież jest zakazana, a kościoły są coraz bardziej nękane. Tajna policja aresztowała i przesłuchała członków jednego z kościołów domowych. Boże, obdarz wspólnoty oraz ich liderów mądrością i odwagą. Prowadź ich w kontaktach z władzami.

Joseph Shabazian przebywa od 30 sierpnia w więzieniu Evin w Teheranie. Został skazany na 10 lat pozbawienia wolności za organizowanie spotkań chrześcijańskich w swoim domu. Módlmy się, aby odczuwał namacalną bliskość Jezusa oraz o wytrwałość, mądrość i prowadzenie przez Ducha Świętego.

Dziękujmy za to, że lokalni partnerzy Open Doors mogą wzmacniać prześladowaną społeczność w Syrii poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie traumy. Prześladowania i fatalna sytuacja ekonomiczna zniechęcają chrześcijan. Prośmy Jezusa, aby zachęcał, umacniał i dawał im nowe perspektywy.

5 lipca Abdel-Masih został śmiertelnie zaatakowany nożem przez islamskiego ekstremistę. Czteroletni syn Abdela i dwaj synowie krewnego byli świadkami tego wydarzenia. Módlmy się, aby Jezus uzdrowił serca dzieci, by mogły przepracować doznaną traumę.

30 sierpnia islamscy ekstremiści zamordowali 40-letniego koptyjskiego chrześcijanina Hany’ego oraz jego ojca, gdy pracowali na polu. Hany pozostawił żonę i dwie córki. Jezu Chryste, prosimy Cię, pociesz je.

Na zachodzie kraju młody chrześcijanin nawrócony z islamu został skazany na śmierć za apostazję. Módlmy się o pomoc Ducha Świętego, aby wyrok nie został wykonany, a oskarżony został wkrótce uwolniony.

Afryka Subsaharyjska

Wielu chrześcijan zostało zmuszonych do ucieczki przed ekstremistami. Żyją jako wewnętrzni przesiedleńcy w prowizorycznych obozach. Mając na uwadze panujące tam warunki, módlmy się za nich, o opiekę, ochronę kobiet i dziewcząt, możliwości edukacyjne dla dzieci oraz o tamtejsze kościoły.

Od października 2017 roku milicja atakuje chrześcijan na północy kraju. Od tego czasu zginęło ponad 3 tys. osób, a ponad 800 tys. zostało wysiedlonych. Chryste, objaw się ocalałym oraz uchodźcom, aby doświadczyli Twojego pocieszenia i pomocy.

Islamska grupa ekstremistyczna ADF atakuje chrześcijańskie wioski na wschodzie kraju i morduje liderów kościołów. »Módlcie się za nas« – prosi duchowny w jednej z zaatakowanych wiosek. »Niech Bóg pomoże nam wytrwać, bez względu na trudności«.

Dziękujmy Jezusowi za to, że wycofano zarzuty wobec czterech młodych chrześcijan, którzy porzucili islam. Ekstremiści nadal stanowią zagrożenie w rejonie Darfuru, dlatego tamtejszy kościół pozostaje na razie zamknięty. Módlmy się o bezpieczne miejsca dla chrześcijańskich zgromadzeń w Sudanie.

Kiedy islamiści zamordowali ojca i siostrę Junjuna, gniew i rozpacz sprawiły, że 16-latek nie chciał mieć już nic wspólnego z chrześcijaństwem. Zszedł na złą drogę i trafił do więzienia. Podziękujmy Bogu, że Junjun ponownie Mu zaufał i dziś uczy się w szkole biblijnej.

Prośmy Jezusa o siłę, która umożliwi chrześcijanom przebaczenie swoim prześladowcom. Siłę, jakiej doświadczyła Takoosh po zamordowaniu jej męża Haika Hovsepiana. »Jezus stopniowo dodawał mi sił, abym częściej modliła się za ludzi, którzy zamordowali mojego męża« – mówi.

Brutalne prześladowania potrafią osłabić wiarę dotkniętych nimi chrześcijan. Jezu, objaw im swoją miłość i przywróć im ufność w Twoją dobroć. Módlmy się, aby liderzy i kościoły mądrze i z wyczuciem towarzyszyli straumatyzowanym chrześcijanom.

Prócz ran fizycznych zamachy na chrześcijan prowadzą do powstania głębokich ran psychicznych. Jezu, ulecz cierpiących i pobłogosław pracę Anuhu* i innych duszpasterzy, którzy z miłością i oddaniem im pomagają.

Dziękujmy Jezusowi za uwolnienie Suellen Tennyson, 83-letniej zakonnicy porwanej przez islamistów.Od lat grupy islamskie w Afryce Zachodniej szerzą strach i terror poprzez ataki na chrześcijan i porwania. Módlmy się, aby wielu radykałów islamskich poznało Księcia Pokoju.

Islamscy ekstremiści stosują przemoc seksualną wobec chrześcijanek, chcąc w ten sposób zniszczyć chrześcijańskie rodziny i wspólnoty. Prośmy Boga o zakończenie przemocy i pociechę dla tych, którzy ucierpieli.

Módlmy się o Bożą ochronę dla czterech młodych chrześcijan oskarżonych o apostazję z islamu. Grożą im wyroki sądowe, byli zastraszani, a ich rodziny atakowane. Od czasu upadku rządu tymczasowego w październiku ubiegłego roku, który był bardziej przychylny chrześcijanom, presja na chrześcijan, zwłaszcza tych nawróconych z islamu, znów rośnie.

Terroryści ekstremistycznej milicji islamskiej ADF kontynuują ataki na chrześcijan. Obecnie kierują swe działania przeciwko liderom chrześcijańskim. »Naprawdę potrzebujemy waszych modlitw« – mówi Marcel Kisembo, dziekan kościoła anglikańskiego. Jezu Chryste, prosimy Cię o powstrzymanie przemocy.

Islamska ekstremistyczna milicja al-Shabaab tropi i zabija chrześcijan. Módlmy się, aby Jezus Chrystus objawił się prześladowcom, aby doświadczyli łaski nawrócenia.

Od prawie 18 lat Tekleab Menghisteab jest zamknięty w więzieniu – został oskarżony o działalność chrześcijańską. Módlmy się o pocieszenie i siłę dla Tekleaba, o uzdrowienie z choroby oczu i o to, by wkrótce mógł dołączyć do swojej rodziny, która znalazła azyl za granicą.

Gebremedhin Gebregiorsis od 2004 roku przebywa w więzieniu z powodu swojej wiary. Większość z jego 6 dorosłych dzieci mieszka w Erytrei, módlmy się o pocieszenie dla niego i jego rodziny.

Modlitwa o chrześcijanina
Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.
Bądź na bieżąco
Dzięki bezpłatnym materiałom Open Doors możesz pozostawać w łączności z prześladowanym Kościołem. Identyfikacja z cierpieniem naszym braci i sióstr jest fundamentem owocnej modlitwy.
Chrześcijanie modlą się na spotkaniu
Co możesz zrobić, aby pomóc prześladowanym chrześcijanom? Jest wiele sposobów aby się zaangażować! Odwiedź stronę i dowiedz się więcej!