Módl się za pomocą

Codziennych Intencji Modlitewnych

Wesprzyj prześladowanych chrześcijan

Każdego dnia udostępniamy prośbę o modlitwę w intencji prześladowanego Kościoła. W ten sposób możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan. Na tej stronie znajdziesz dzisiejszą prośbę modlitewną oraz listę próśb z ostatniego miesiąca.

Jeśli wolisz mieć te intencje modlitewne w ręku na papierze, możesz również zamówić kalendarz modlitewny zawarty w naszym magazynie.

Dzisiejsza intencja modlitewna

Grupa muzułmanów napadła na uczestników kursu czytania i pisania dla chrześcijańskich konwertytów z hinduizmu. Zabrali im podręczniki i grozili Polashowi, prowadzącemu kurs. Polash był zaskoczony atakiem, ponieważ uczestnicy kursu nie byli w przeszłości muzułmanami, ale wyznawcami hinduizmu. Módlmy się o mądrość i ochronę dla Polasha oraz organizatorów i uczestników podobnych kursów.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Prośby modlitewne z ostatniego miesiąca

Jako jedyni chrześcijanie w wiosce Golam i jego najbliższa rodzina są nękani przez sąsiadów z powodu porzucenia islamu; Golam został pobity przez grupę muzułmanów. Módlmy się o Bożą ochronę dla Golama i jego rodziny. Módlmy się, aby Pan Bóg przemienił serca jego sąsiadów, aby otworzyli się na Ewangelię.

Kiedy 26-letni Jobayer został chrześcijaninem, został pobity przez kolegów i grożono mu śmiercią. Szef zwolnił go z pracy. Przez wiele miesięcy po tym zajściu Jobayer nie potrafił normalnie funkcjonować, nie był także w stanie pracować. Podziękujmy Bogu za to, że Jobayer znalazł pracę i módlmy się o jego całkowite uzdrowienie.

Kilka tygodni temu, po naciskach lokalnej społeczności, władze nakazały zamknięcie szkółki niedzielnej dla dzieci chrześcijan nawróconych z islamu. Módlmy się o ochronę dla dzieci i personelu szkółki oraz o bezpieczne miejsce, w którym dzieci będą mogły uczyć się o Bogu.

Grupa muzułmańskich nastolatków zaatakowała 15-letniego chrześcijanina Dudula. Rozebrali go i nagiego przywiązali do drzewa, a następnie brutalnie pobili. Obserwatorzy sfilmowali napad, a nagrania trafiły do internetu. Dudul przeżył traumę. Prośmy Jezusa Chrystusa, aby uzdrowił Dudula na ciele i duszy.

Alam znalazł na progu domu kartkę z groźbę śmierci, ponieważ nawrócił się na chrześcijaństwo. Z tego samego powodu córka Alama z dwojgiem dzieci została wyrzucona z domu przez męża, który powiedział: »Twój ojciec jest teraz chrześcijaninem, to znaczy, że ja nie mogę być twoim mężem!«. Módlmy się o ochronę dla całej rodziny.

Ze względu na godziny pracy Supti* często opuszczała spotkania w kościele. Kiedy poprosiła o godzinę wolnego w niedzielę, szef tak ułożył jej zmiany, że musiała pracować w każdą niedzielę w czasie nabożeństwa. Do tego doszły inne formy nękania, więc ostatecznie Supti zwolniła się z pracy. Módlmy się, aby znalazła pracę, która pozwoli jej się utrzymać.

Jamuna i jej mąż otrzymują groźby śmierci, ponieważ porzucili islam i zostali chrześcijanami. »Nawet gdyby chcieli mnie zabić, nie mogą zabić mojej duszy«, mówi Jamuna. Módlmy się o ochronę i błogosławieństwo dla niej i jej służby wśród kobiet, które odeszły od islamu.

Thuisala* został porwany i był torturowany przez czterech młodych mężczyzn, ponieważ dzielił się Ewangelią z buddystami; po 4 godzinach został uwolniony. Thuisala nadal odczuwa skutki pobicia i musi przyjmować leki. Módlmy się o jego całkowite uzdrowienie, a także, by jego porywacze powierzyli swoje życie Jezusowi.

Rahman* był szanowanym imamem lokalnego meczetu. Ponieważ został chrześcijaninem, w wiosce spotyka go ostracyzm i prześladowania; martwi się, co stanie się z jego dziećmi, jeśli zostanie zabity. Módlmy się o Bożą ochronę dla Rahmana i jego rodzinę oraz o zaspokojenie ich codziennych potrzeb.

Rząd zwiększa presję na chrześcijan: w ciągu tego roku aresztowano już kilku duchownych; przebywające w więzieniu chrześcijanki zostały ukarane za głośną modlitwę; organizacje chrześcijańskie są rozwiązywane. Prośmy Jezusa, aby dał chrześcijanom odwagę i mądrość, aby potrafili przeciwstawić się rządowi skupionemu wokół prezydenta Ortegi.

Samuel* jest liderem małej wspólnoty w regionie Urabá, opanowanym przez grupy przestępcze. Jego poprzednik został zamordowany przez ludzi z jednej z takich grup; ojciec Samuela, który również był przywódcą, także został zamordowany przez przestępców. Módlmy się o ochronę dla Samuela i innych chrześcijańskich przywódców w regionach kontrolowanych przez przestępczość zorganizowaną.

Siła grup przestępczych znacznie wzrosła w ostatnich latach – podobnie jak przemoc wobec chrześcijan, którzy sprzeciwiają się handlowi narkotykami i korupcji. Jutro odbędą się wybory. Módlmy się o władzę, która będzie skutecznie chronić chrześcijan. Módlmy się również, aby Jezus uwolnił wielu Meksykanów z niewoli narkotyków i przestępczości.

W starej szkole bliźniaki Fasil* i Ezana* byli dyskryminowani. Kiedy zaczęli uczęszczać do nowo założonej szkoły chrześcijańskiej, obaj bracia rozkwitli. Podziękujmy Bogu za to, że szkoła nadal działa i została rozbudowana. Dziękujmy za wszystkie dzieci, które mogą się w niej uczyć bez strachu przed przemocą fizyczną i emocjonalną.

Przemoc wobec chrześcijan trwa; pod koniec lutego w ataku na kościół zginęło 15 chrześcijan. »Módlcie się za napastników«, proszą lokalni partnerzy Open Doors; »módlcie się, aby poznali Jezusa i pokutowali za swoje okrutne czyny«.

W północnym Kamerunie islamscy ekstremiści atakują chrześcijańskie wioski i zabijają mężczyzn. W wioskach pozostają samotne wdowy. Partnerzy Open Doors wspierają chrześcijanki w tym regionie, zapewniając im pomoc psychologiczną i duszpasterską oraz pomagając im rozwinąć działalność zarobkową. Prośmy Jezusa o uzdrowienie cierpiących kobiet.

W nocy 15 marca islamiści zaatakowali wioskę Lambram. Zniszczyli dobytek mieszkańców oraz ograbili ich ze zwierząt gospodarskich. Zabili chrześcijanina Mogozo – męża i ojca. W obawie przed zagrożeniem z rąk islamistów mieszkańcy wioski spędzili noc w pobliskich górach, ale Mogozo nie usłyszał zbliżających się napastników i został przez nich zabity. Módlmy się o pocieszenie dla jego rodziny.

Ponieważ jego ojciec został zamordowany przez islamistów, Ayuba* musi zarobić na utrzymanie swoje i swojego rodzeństwa. Darczyńcy Open Doors umożliwili mu ukończenie szkolenia w zakresie montażu paneli słonecznych. »Bracia i siostry, dziękuję za waszą pomoc«, mówi Ayuba. Módlmy się za naszego brata, o pracę i zabezpieczenie środków wystarczających na utrzymanie całej rodziny.

W ubiegłym roku pisaliśmy w naszym magazynie o Mary*, która została uprowadzona przez islamistów i zmarła niedługo po uwolnieniu. Matka Mary, Bethany*, została porwana latem 2023 roku. Po jej uwolnieniu partnerzy Open Doors zapewnili jej pomoc duszpasterską i pomogli w budowie domu. Dziękujmy Bogu, że Bethany mimo tragicznych doświadczeń ufa Jezusowi. Módlmy się o ochronę dla niej i jej dzieci.

Ataki i porwania dokonywane przez Boko Haram nie ustają. Według szacunków Open Doors od 2011 roku islamistyczna grupa zabiła ponad 37 500 osób i uprowadziła setki chrześcijan. Tylko na początku marca w mieście Gamboru Ngala uprowadzono około 200 osób, głównie kobiet i dzieci. Módlmy się, aby Bóg położył kres przemocy i uwolnił uprowadzonych.

Nasila się presja wobec chrześcijan w kraju. Odnotowano przypadki wydania zakazu wjazdu do Omanu chrześcijanom, którzy pragnęli służyć nowonawróconym braciom i siostrom. Módlmy się, aby Kościół rósł w siłę mimo stawianych mu na drodze przeszkód oraz o wiarę, której fundamentem jest Jezus Chrystus.

Inwigilacja sprawia, że chrześcijanie mają problem z zaufaniem innym ludziom. Grozi im przemoc ze strony władz oraz islamistów. Módlmy się, aby Jezus pokazał swoim dzieciom, komu mogą zaufać. Prośmy też , aby chrześcijanie z różnych kościołów potrafili ze sobą współpracować i doświadczali jedności w Chrystusie.

Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa chrześcijanie nie przestają głosić Ewangelii; sieć podziemnych kościołów poinformowała, że w ubiegłym roku ochrzczono ponad 100 osób. Chwalmy Boga za Jego dzieło i módlmy się szczególnie za tych, którzy aktywnie głoszą Ewangelię oraz za tych, którzy są jeszcze młodzi w wierze.

W porównaniu z innymi państwami Półwyspu Arabskiego, chrześcijanie w Bahrajnie mają nieco więcej wolności. Módlmy się o utrzymanie tego stanu rzeczy oraz aby wpływy sąsiednich krajów nie doprowadziły do nasilenia presji na chrześcijan i ich prześladowań.

Chrześcijanom nawróconym z islamu trudno jest nawiązać kontakt i być w jedności z innymi wierzącymi. Niektórzy, podobnie jak Paweł (Dzieje Apostolskie 9:26), przeżywają chwile zwątpienia i kwestionują autentyczność swojego nawrócenia. Módlmy się, aby Jezus pokazał im, komu mogą zaufać, i poprowadził ich do głębokiej wspólnoty z innymi wierzącymi, dzięki której znajdą posilenie i umocnienie w wierze.

Miejscowy lider prosi o szczególną modlitwę za konwertytów z islamu, którzy są prześladowani z powodu nowej wiary i muszą się ukrywać, a nawet ratować życie ucieczką z kraju. Módlmy się o większą wolność religijną na obszarach, gdzie szariat oraz tradycje plemienne determinują zachowania i życie ludzi.

Sąd Federalny zdecydował o zmianie przepisów dotyczących zagwarantowania pewnej liczby miejsc w parlamencie dla przedstawicieli mniejszości etnicznych i religijnych, podając jako powód »niezgodność z konstytucją«. Ta zmiana jeszcze bardziej utrudni chrześcijanom zabranie głosu w życiu publicznym. Przynieśmy tę sprawę przed oblicze naszego Boga.

Módlmy się o ochronę chrześcijańskich kobiet i dziewcząt, które są narażone na wielkie ryzyko porwania i wymuszonego małżeństwa, zwłaszcza na południu kraju. W ten sposób islamiści zmuszają kobiety do przejścia na islam. Prośmy Jezusa o wzmocnienie ich wiary oraz siłę, by nie poddać się naciskom.

Prośmy Jezusa Chrystusa o ochronę dla podziemnego Kościoła w tym kraju – wystarczy podejrzenie o działalność na rzecz Kościoła, aby zostać wysłanym do obozu pracy, a nawet ponieść śmierć. Nasi bracia i siostry w Korei Północnej są bardzo wdzięczni za wszystkie modlitwy. Nie przestawajmy wstawiać się za nimi.

Od wybuchu pandemii Korea Północna coraz bardziej uszczelnia granicę z Chinami. Nielegalne przejście na drugą stronę stało się w zasadzie niemożliwe. Chrześcijanie z Korei Północnej nie są już w stanie dostać się do Chin, aby zdobyć żywność, lekarstwa i wziąć udział w spotkaniach z chińskimi chrześcijanami. Prośmy Jezusa o posilenie duchowe i materialne dla północnokoreańskich chrześcijan.

Podziękujmy Jezusowi za służbę Weidonga*, który w swoim domu prowadzi spotkania dla chrześcijańskiej młodzieży i uczy młodych ludzi, co to znaczy być naśladowcą Jezusa. W obliczu coraz większych restrykcji nakładanych na kościoły i wysiłków chińskich władz, aby ograniczyć dostęp młodych ludzi do nauki chrześcijańskiej, praca Weidonga jest bardzo trudna. Wspierajmy go modlitwą.

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Bądź na bieżąco

Dzięki bezpłatnym materiałom Open Doors możesz pozostawać w łączności z prześladowanym Kościołem. Identyfikacja z cierpieniem naszym braci i sióstr jest fundamentem owocnej modlitwy.

Wspólna modlitwa - aktywność

Co możesz zrobić, aby pomóc prześladowanym chrześcijanom? Jest wiele sposobów aby się zaangażować! Odwiedź stronę i dowiedz się więcej!