Módl się za pomocą

Codziennych Intencji Modlitewnych

Wesprzyj prześladowanych chrześcijan

Każdego dnia udostępniamy prośbę o modlitwę w intencji prześladowanego Kościoła. W ten sposób możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan. Na tej stronie znajdziesz dzisiejszą prośbę modlitewną oraz listę próśb z ostatniego miesiąca.

Jeśli wolisz mieć te intencje modlitewne w ręku na papierze, możesz również zamówić kalendarz modlitewny zawarty w naszym magazynie.

Dzisiejsza intencja modlitewna

WSPARCIE I ZACHĘTA

Lokalni partnerzy i pracownicy Open Doors w krajach prześladowanych potrzebują sił i wytrwałości. Często sami dotknięci prześladowaniami służą innym chrześcijanom, narażając się na niebezpieczeństwo. Módlmy się o Bożą opiekę w ich ryzykownej pracy, zwłaszcza gdy sami doświadczają prześladowań.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Prośby modlitewne z ostatniego miesiąca

POMOC HUMANITARNA

Dziękujmy za możliwość wspierania prześladowanych chrześcijan poprzez docieranie do nich z pomocą humanitarną. »Myśleliśmy, że wszyscy o nas zapomnieli« – powiedział pewien chrześcijanin z Mjanmy – »ale te koce i ubrania przypomniały nam, że wciąż są ludzie, którzy się o nas troszczą«.

PROJEKTY SAMOPOMOCOWE

Z powodu prześladowań chrześcijanie często tracą środki do życia. Open Doors pomaga im poprzez projekty skierowane do rolników lub osób, które chcą założyć małą firmę. Módlmy się o mądrość i owocną pracę dla wszystkich zaangażowanych w realizację projektów.

SZKOLENIA BIBLIJNE

Dziękujmy Jezusowi za to, że w ubiegłym roku w szkoleniach biblijnych mogło uczestniczyć ponad trzy miliony chrześcijan. Módlmy się, aby szkolenia te pomogły uczestnikom szukać rozwiązań w modlitwie i przebaczeniu.

DYSTRYBUCJA BIBLII

Tam, gdzie chrześcijanie są prześladowani, literatura chrześcijańska jest często trudno dostępna. »Długo modliłem się, aby nadszedł ten dzień« – powiedział uszczęśliwiony chrześcijanin partnerom Open Doors, którzy podarowali mu Biblię. Módlmy się, aby tajne przesyłki docierały bezpiecznie tam, gdzie są potrzebne.

WSPARCIE I ZACHĘTA

Ważną częścią pracy Open Doors jest odwiedzanie prześladowanych chrześcijan, pocieszanie ich i wspólna modlitwa. Dziękujmy za wszystkich, którzy zostali pocieszeni. Módlmy się, aby pośród prześladowań, chrześcijanie doświadczyli tego, że Jezus jest ich pocieszycielem i wspomożycielem.

Lider grupy chrześcijan nawróconych z islamu znajduje się obecnie w wielkim niebezpieczeństwie: w Internecie krążą doniesienia o jego wierze w Jezusa. Obawia się gwałtownych reakcji otoczenia. Módlmy się o jego ochronę i mądrość w radzeniu sobie z tym zagrożeniem.

Kiedy Moussa* uwierzył w Jezusa, jego rodzina natychmiast zaczęła go prześladować. Zabójstwo nawróconego chrześcijanina przez członka rodziny jest w Libii uznawane za honorowe i nie jest karane. Módlmy się o ochronę dla Moussy.

Niewielka grupa libijskich chrześcijan najczęściej nie przyznaje się do wiary w Boga przed ludźmi ze swojego otoczenia. Módlmy się, aby Boussra* zdołała znaleźć męża chrześcijanina. Małżeństwo z muzułmaninem mogłoby być dla niej niebezpieczne. Kobiety mają w Libii niższy status społeczny niż mężczyźni, a osoby podejrzewane o naśladowanie Jezusa mogą doświadczyć ogromnej przemocy.
* imię zmieniono

Gdy chrześcijanie nawróceni z islamu zostaną zdemaskowani, ich muzułmańscy małżonkowie mogą się z nimi rozwieść i zabrać dzieci. Christin Daila* walczy o prawa do opieki nad dzieckiem. Prośmy Jezusa, aby objawił się jej mężowi, dotknął jego serce i sprawił, że rodzina znowu będzie razem.
* imię zmieniono

Z powodu wiary w Jezusa Usama* został wyrzucony z domu przez muzułmańskich krewnych Módlmy się o pocieszenie dla niego i aby znalazł nową duchową rodzinę we wspólnocie z innymi chrześcijanami.
* imię zmieniono

Kiedy Louri* została chrześcijanką, jej mąż rozwiódł się z nią i wyrzucił ją oraz dwoje dzieci z domu. Matka Louri również odmówiła jej wsparcia. »Chcą mnie złamać, ale ja nie poddam się ich naciskom« – mówi Louri. »Proszę, módlcie się, abym wzrastała duchowo i aby moja rodzina nawróciła się do Pana Boga«.
* imię zmieniono

Większą część kraju okupują uzbrojone bojówki. W wyniku konfliktu tysiące chrześcijan przesiedlono. Módlmy się o uzdrowienie dla Elizabeth* i jej synka, którzy doświadczyli traumy. Jedynie oni przeżyli atak w październiku 2021 roku.
* imię zmieniono

Amira* wbrew woli męża poszła do kościoła i opowiedziała o Jezusie czwórce swoim dzieciom, dlatego ją pobił. Teraz jest bezpieczna, ale cierpi z powodu rozłąki z dziećmi. Módlmy się, aby jej rodzina nawróciła się do Chrystusa.
* imię zmieniono

»Staramy się nie zwracać na siebie uwagi, ale czasami pragniemy się spotkać – na modlitwie i nauczaniu« – opowiada Mirjam* z Erytrei. Chrześcijanie są monitorowani przez rząd i w każdej chwili grozi im aresztowanie. Módlmy się, aby Jezus zamknął oczy służbom specjalnym, a spotkania chrześcijan pozostały niezauważone.
* imię zmieniono

Rząd ściga chrześcijan należących do niezarejestrowanych kościołów, ponieważ uważa ich za »szpiegów Zachodu«. Mimo to erytrejscy chrześcijanie nie modlą się o zmianę władzy, ale o to, by obecnie sprawujący władzę nawrócili się do Jezusa Chrystusa. Dołączmy do nich w modlitwie.

W północno-zachodniej Nigerii rośnie liczba ataków dokonywana przez pasterzy Fulani. Chociaż celem ataków nie są tylko chrześcijanie, brak bezpieczeństwa ma bezpośredni wpływ na naszą pracę« – mówi jeden z partnerów Open Doors. »Proszę o modlitwę, aby Bóg otoczył płaszczem ochronnym chrześcijan i okoliczne wioski«.

Agung* i Sarah* od wielu lat prowadzą kursy uczniowskie dla chrześcijan nawróconych z islamu i z tego powodu są nieustannie szykanowani. Dziękujmy Panu Bogu za to, że kontynuują swoją pracę, i módlmy się, aby byli zachętą dla wielu chrześcijan.
* imię zmieniono

Przez wiele lat chrześcijanie z pewnej wioski byli prześladowani przez swoich sąsiadów. Modlili się o rozwiązanie tego problemu i wpadli na pomysł wywiercenia studni. Open Doors udzieliło im wsparcia, a studnia zaopatrza teraz w wodę wszystkich mieszkańców – zarówno chrześcijan, jak i niechrześcijan. Położyło to kres prześladowaniom. Dziękujmy za to Bogu.

Lokalne władze próbowały zmusić Sasera* i Miheę* do podpisania wyrzeczenia się wiary w Jezusa. Ponieważ odmówili, mieszkańcy wioski pobili ich i próbowali udusić Miheę. Módlmy się o uzdrowienie ran.
* imię zmieniono

Po nawróceniu Som* spaliła akcesoria, których używała do przywoływania duchów. Obawiający się zemsty duchów mieszkańcy wioski zniszczyli jej dom i wypędzili ją z wioski. Obecnie mieszka w pobliskim mieście. Módlmy się, aby spotkała tam innych chrześcijan i mogła rozpocząć nowe życie.
* imię zmieniono

Rozwścieczony tłum zaatakował kościół Indunila*, żądając zaprzestania zgromadzeń. Jeden z członków wspólnoty trafił z ciężkimi obrażeniami do szpitala. Módlmy się o pokój i mądrość dla Indunila oraz jego wspólnoty.
* imię zmieniono

Dziewięć rodzin chrześcijańskich zostało zastraszonych przez hinduskich nacjonalistów i zmuszonych do wzięcia udziału w ceremonii wyrzeczenia się wiary w Jezusa. Prośmy Jezusa Chrystusa, aby obdarzył ich swoją łaską, aby powrócili do Niego, prosili Go o przebaczenie i wyszli z tej sytuacji umocnieni w wierze.

W południowych Indiach wzmaga się nacisk wywierany na liderów. Trafiają do więzień pod fałszywymi zarzutami, są zastraszani i torturowan. Módlmy się, aby Pan Bóg wzmacniał więźniów i otaczał opieką ich rodziny.

Nepal

Rina* jest jedyną chrześcijanką w swojej rodzinie. Fakt, że nie bierze już udziału w hinduistycznych ceremoniach, spotyka się z wrogością ze strony rodziców i rodzeństwa. Wywierają na nią presję, a ojciec nie chce już finansować jej edukacji. Lokalni partnerzy Open Doors byli w stanie pokryć wydatki szkolne Riny. Módlmy się, aby rodzina Riny nawróciła się do Chrystusa.
* imię zmieniono

Chrześcijanie nawróceni z buddyzmu są poddawani naciskom i groźbom w swoich wioskach. Tylko potajemnie i sporadycznie mogą się spotykać z innymi chrześcijanami. Prośmy Jezusa, by dodawał im otuchy, wzmacniając ich wiarę.

Chiny/Korea Północna

Lokalni partnerzy Open Doors tacy jak Caleb* prowadzą domy schronienia dla uchodźców z Korei Północnej. Pomimo strachu przed wykryciem przez chińskie władze Caleb i jego zespół kontynuują swoją pracę – prośmy Boga, aby ich umacniał.
* imię zmieniono

Kiedy ojciec Akima* dowiedział się, że Akim i jego rodzeństwo zostali chrześcijanami, zaczął ich przymuszać do powrotu na islam. Sytuacja pogorszyła się do tego stopnia, że Akim i jego dwie siostry musieli opuścić dom. Opiekują się nimi lokalni partnerzy Open Doors. Módlmy się, aby ojciec Akima nawrócił się do Jezusa Chrystusa.

Miejscowy muzułmański duchowny dąży do usunięcia Kerima* z wioski. »Kto będzie niósł zagubionym ludziom Ewangelię, gdy odejdę?« – pyta Kerim*. Módlmy się, aby mógł zostać w wiosce i opowiadać ludziom o Panu Jezusie.
* imię zmieniono

Rodzina wyrzekła się Kirimayi* i jej małego dziecka, ponieważ jest chrześcijanką. Kirimaya znalazła pracę, ale współpracownicy tak bardzo ją nękali, że musiała złożyć wypowiedzenie. Prośmy Jezusa Chrystusa, aby zapewnił jej nową pracę i umocnił ją w wierze.
* imię zmieniono

Azja Środkowa

Módlmy się za Marię*, chrześcijankę, która została brutalnie zgwałcona przez muzułmańskiego taksówkarza. Maria powoli wraca do zdrowia. Codziennie dojeżdża na zabiegi do szpitala i korzysta z pomocy psychologa. Módlmy się o jej całkowite uzdrowienie fizyczne i psychiczne.
* imię zmieniono

Modlitwa o chrześcijanina
Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.
Bądź na bieżąco
Dzięki bezpłatnym materiałom Open Doors możesz pozostawać w łączności z prześladowanym Kościołem. Identyfikacja z cierpieniem naszym braci i sióstr jest fundamentem owocnej modlitwy.
Chrześcijanie modlą się na spotkaniu
Co możesz zrobić, aby pomóc prześladowanym chrześcijanom? Jest wiele sposobów aby się zaangażować! Odwiedź stronę i dowiedz się więcej!