Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

[ammap:12742]

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Federacji Rosyjskiej

W Regionie Kaukaskim bojownicy islamscy walczą przeciwko armii rosyjskiej, by ustanowić emirat muzułmański. Wielu Rosjan opuściło teren Dagestanu, Czeczenii, Inguszetii, Kabardo-Bałkarii oraz Karaczajo-Czerkiesji ze względu na panującą tam przemoc. W kościołach można zaobserwować spadek liczby członków.

Prawodawstwo w Rosji przechodzi zmiany i stale wprowadzane są nowe ograniczenie. Państwo faworyzuje Rosyjski Kościół Prawosławny kosztem innych denominacji chrześcijańskich.

W rejonach, gdzie przeważa islam, chrześcijanie wywodzący się ze środowisk muzułmańskich ciepią wskutek prześladowań, zarówno ze strony rodziny i przyjaciół, jak i ze strony lokalnej społeczności, co znajduje odzwierciedlenie w dużej liczbie punktów w kategorii „Życie prywatne”.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Ogólna liczba punktów nie zmieniła się, choć zmianie uległa punktacja w poszczególnych kategoriach. Federacja Rosyjska spadła na pozycję 46 w ŚIP 2020 z pozycji 41 w ŚIP 2019.

Dlaczego? Nie wiąże się to z poprawą sytuacji w Rosji; wynika raczej z tego, że niektóre kraje, znajdujące się rok temu na niższej pozycji niż Rosja, uzyskały więcej punktów i zajęły wyższe miejsce w ŚIP 2020.

Życie codzienne chrześcijan w Federacji Rosyjskiej

Wielu wierzących pochodzących z rodzin muzułmańskich, którzy zamieszkują sporny Region Kaukaski, często utrzymują swą wiarę w tajemnicy. Osoby, których wiara zostanie ujawniona, mogą zostać umieszczone w areszcie domowym, który ma zmusić ich do powrotu do islamu.

Niezarejestrowane kościoły prowadzące aktywne akcje ewangelizacyjne mogą doświadczyć trudności w postaci nadzoru i przesłuchiwań przez lokalne władze.

Pomimo to wierzący wywodzący się z rodzin muzułmańskich spotykają się ze sobą i mają odwagę dzielić się swoją wiarą z innymi. Fatima z Czeczenii została chrześcijanką, gdy przyjaciółka zaprosiła ją na spotkanie tajnej grupy domowej. Powiedziała, „Spodziewałam się, że będę czuła się winna, że zdradzam islam, ale żadnego poczucia winy nie było. Kiedy przyszłam do domu, czułam pokój i radość”. Depresja i koszmary nocne, z którymi zmagała się przez pięć lat, zakończyły się, gdy poprosiła Jezusa, by ją uleczył. „Teraz modlę się za rodziców, by zaakceptowali Jezusa. Wiem, że On może dotknąć ich serc pomimo tego, że są muzułmanami”.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Federacji Rosyjskiej?

Open Doors zapewnia pomoc kryzysową wierzącym w Azji Centralnej, którzy przebywają w więzieniach, zostali wykluczeni przez rodziny lub lokalną społeczność, zostali pozbawieni środków do życia lub stracili zatrudnienie z powodów religijnych. Open Doors wzmacnia prześladowany kościół poprzez:

  • dystrybucję literatury chrześcijańskiej
  • modlitwę
  • seminaria biblijne
  • spotkania dla dzieci i młodzieży
  • działania prawne i polityczne na rzecz prześladowanych chrześcijan
  • służbę wśród kobiet
  • osobiste relacje z osobami prześladowanymi
  • szkolenia zawodowe
  • projekty rozwoju społeczno-gospodarczego.

Wymierne przykłady pomocy

  • za około 130 zł jesteśmy w stanie wydrukować i dostarczyć cztery Biblie dla dzieci w Azji Środkowej.

Intencje modlitewne

Prześladowania chrześcijan przychodzą głównie ze strony państwa, które wprowadza coraz bardziej restrykcyjne prawa. Módl się o prowadzenie dla rosyjskich chrześcijan podczas planowania działań ewangelizacyjnych, by potrafili je realizować w zgodzie z obowiązującymi w kraju przepisami.

Działania chrześcijan podlegają nadzorowi państwa, zdarza się, że siły bezpieczeństwa organizują naloty na zgromadzenia kościelne. Módl się o bezpieczeństwo członków kościoła podczas zatrzymań i przesłuchań prowadzonych przez policję.

Ostatnie napięcia w stosunkach Rosji z Zachodem nasiliły podejrzenia wobec protestantów, którzy są wspierani przez organizacje zagraniczne. Módl się, by takie powiązania nie były przeszkodą w procesie oficjalnej rejestracji nowych kościołów.

Modlitwa o Federację Rosyjską

Boże Ojcze, proszę, chroń Twój lud w Rejonie Kaukaskim i pomóż wierzącym, którzy pochodzą z rodzin muzułmańskich, znaleźć bezpieczny sposób na wspólne spotkania. Obdarz pociechą i zachętą wierzących, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Proszę, daj odwagę i mądrość chrześcijanom, którzy są pod obserwacją władz – użyj ich świadectwa, by okazać Twoją miłość ich rodzinom i bliskim. Amen.