Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

[ammap:12746]

Przyczyny prześladowania chrześcijan w ZEA

Chrześcijańscy obcokrajowcy mają prawo do praktykowania religii w życiu prywatnym, aczkolwiek władze nie zezwalają na ewangelizację i modlitwę w miejscach publicznych.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Mimo że ogólna punktacja ZEA wzrosła o 2 punkty, częściowo w wyniku przeprowadzenia ponownej oceny sytuacji w porównaniu z krajami sąsiadującymi, kraj spadł o dwie pozycje w rankingu ŚIP 2020. Kilka innych krajów, które rok temu zajmowały pozycje poniżej Emiratów, odnotowały większy wzrost punktacji, co również wpłynęło na ostateczną lokatę ZEA.

Życie codzienne chrześcijan w ZEA     

Społeczeństwo Emiratów jest konserwatywne, w związku z tym chrześcijanie muszą bardzo uważać na swoje zachowanie w miejscach publicznych.

Nawróceni z islamu są przymuszani przez rodzinę i sąsiadów do porzucenia wiary chrześcijańskie i dlatego w zasadzie nigdy nie ujawniają faktu nawrócenia publicznie. Z tego powodu właśnie nie odnotowuje się prawie przypadków zabójstw lub ataków na chrześcijan, do których dochodzi ze względów religijnych.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w ZEA?     

Open Doors wspiera ciało Chrystusa w krajach Półwyspu Arabskiego organizując modlitwę, prowadząc dystrybucję literatury chrześcijańskiej i Pisma Świętego oraz szkoląc wierzących i pastorów. Szczegółowe informacje na temat ww. programów nie są powszechnie dostępne ze względów bezpieczeństwa.

Intencje modlitewne

Módlcie się, aby więcej budynków zostało udostępnionych aby mogli się zgromadzać.
Módlcie się, aby rządowi dostawcy internetu zaprzestali blokowania stron internetowych zawierających treści chrześcijańskie.
Módlcie się, aby chrześcijanie znaleźli nowe możliwości dzielenia się swoją wiarą, nawet jeśli ewangelizacja jest zakazana. Módlcie się, aby ich pasja i nadzieja na wywarcie wpływu na społeczeństwo nie zmalała pomimo poważnych ograniczeń, z jakimi się spotykają.
Módlcie się, aby rząd był mądry i tolerancyjny, pozwalając obywatelom swobodnie i otwarcie decydować o swoich przekonaniach religijnych.
Módlcie się za chrześcijan nawróconych z islamu, którzy boją się jawnie mówić o swojej wierze w Chrystusa. Módlcie się za chrześcijańskie kobiety, które nawracają się z islamu i tracą swoje prawa do posiadania i dzieci.

Modlitwa za Zjednoczone Emiraty Arabskie

Panie Jezu, dziękuję Ci za wiarę naszych braci i sióstr w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wzmacniaj i zachęcaj wierzących nawróconych z islamu, a także zmiękczaj serca ich rodzin i lokalnej społeczności. Proszę daj rządowi ZEA mądrość i bardziej tolerancyjną postawę, tak aby obywatele kraju swobodnie mogli decydować o swojej wierze. Wylej Twojego Ducha na Twój Kościół w tym kraju. Amen.