Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

[ammap:12747]

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Sri Lance    

W kraju z założenia świeckim, konstytucja Sri Lanki daje uprzywilejowany status buddyzmowi, którego nadrzędność jest powszechnie akceptowana przez obywateli kraju.
Świątynia, lokalna społeczność, wspólne uprawianie ziemi tworzą „trójkąt” lankijskiego życia. Przeciwnicy tego sposobu postrzegania społeczeństwa nie są mile widziani. Nacjonalistyczne grupy buddystów nie są tak bardzo zainteresowane filozoficznymi aspektami religii, jak ma to miejsce w krajach zachodnich, lecz koncentrują się na obronie lankijskiego stylu życia przed wszystkim, co w ich oczach stanowi zagrożenie.

Chrześcijanie z kościołów tradycyjnych cieszą się większą swobodą w kwestiach praktyk religijnych, jednak wierzący wywodzący się ze środowisk buddyjskich traktowani są jako obywatele drugiej kategorii. Zamachy wielkanocne na kościoły w 2019 r., w których zginęło ponad 250 osób, a 500 zostało rannych, zostały przeprowadzone przez nieduże ugrupowanie islamskich ekstremistów, i były dużym zaskoczeniem dla wszystkich obserwatorów.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Zmiana miejsca z 46 na 30 w ŚIP 2020 wynika z 6 punktowego wzrostu w kategorii „przemoc” spowodowanego przez zamachy wielkanocne, a także nasilających się prześladowań chrześcijan nawróconych z buddyzmu, islamu i hinduizmu.

Życie codzienne chrześcijan w Sri Lance    

Chrześcijanie wywodzący się ze środowisk buddyjskich, muzułmańskich i hinduistycznych są nękani i dyskryminowani przez rodziny i najbliższe otoczenie. Wymusza się na nich porzucenie nowej religii, ponieważ konwersja uważana jest za zdradę wobec własnego środowiska.

Większość szkół państwowych nie uwzględnia programu religii chrześcijańskiej, ale dzieci chrześcijan muszą uczyć się na temat buddyzmu lub hinduizmu.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Sri Lance?    

Ponieważ prześladowania lankijskich chrześcijan wiążą się z aktami przemocy, pastorzy tracą domy a wspólnoty miejsca zgromadzeń. W takich przypadkach Open Doors pomaga chrześcijanom zarobić na utrzymanie i wspiera odbudowę domów i kościołów, aby na nowo rozniecić w nich nadzieję. Pomoc przybiera czasami formę opieki medycznej dla ofiar przemocy na tle religijnym, lub seminariów na temat prześladowań, które uczą wierzących jak zachować się w sytuacjach kryzysowych.

Open Doors wspiera Kościół w Sri Lance poprzez:

  • służbę na miejscu, modlitwę i zachętę wierzących dotkniętych prześladowaniami
  • pomoc w postaci projektów generujących dochód, skierowanych do osób dotkniętych prześladowaniami
  • niesienie pomocy kościołom, które zostały zaatakowane i wymagają wsparcia
  • przygotowanie wierzących do radzenia sobie z prześladowaniami poprzez udział w seminarium pt. ‘Silni w czasie burzy’
  • dostarczanie literatury chrześcijańskiej studentom Seminariów Biblijnych i innym chrześcijanom
  • dostarczanie Biblii nowo nawróconym chrześcijanom oraz prowadzenie spotkań uczniowskich
  • zapewnienie pomocy finansowej nauczycielom wolontariuszom, którzy prowadzą zajęcia na temat chrześcijaństwa w szkołach buddyjskich.   

Intencje modlitewne

Módl się za osoby, które przeżyły zamachy wielkanocne w 2019 r. Trzy kościoły i trzy hotele zostały zaatakowane przez ekstremistów islamskich, którzy zabili około 250 osób. Módl się o siłę i pocieszenie dla wspólnot chrześcijańskich, które w każdej chwili mogą stać się celem ataków. Módl się o jedność dla lankijskich kościołów.

W większości przypadków źródłem prześladowań są ekstremiści buddyjscy. Módl się za pastorów w Sri Lance, którzy często są nękani i wyszydzani przez sąsiadów z powodu prowadzonej działalności. Módl się, aby ich wiara nie osłabła, i aby czerpali siły ze społeczności z Panem Jezusem Chrystusem.

Abstrahując od zamachów bombowych, formy prześladowania lankijskich chrześcijan przechodzą pewną przemianę od brutalnych aktów przemocy do prawnych i administracyjnych środków nacisku. Wielu chrześcijan i kościoły nie znają swoich praw i nie są finansowo przygotowani na obronę wobec zarzutów stawianych im przez sądy. Nierzadko rezygnują z drogi prawnej. W konsekwencji, nawet jeśli nie trafiają do więzień, figurowanie w rejestrze skazanych mocno narusza ich pozycję w społeczeństwie. Módl się o ochronę prawną przed nadużyciami i zastraszaniem przez władze dla pastorów w Sri Lance.

Modlitwa za Sri Lankę

Ojcze, dziękuję Ci za naszych braci i siostry w Sri Lance. Bądź z nimi, kiedy gromadzą się w kościołach. Modlimy się o wszystkich, którzy przeżyli zamachy wielkanocne. Uzdrów tych, którzy zostali ranni i pociesz tych, którzy stracili bliskich. Daj im siłę i łaskę, aby potrafili przebaczać swoim wrogom. Podnieś tych, którzy słabną, aby stali się światłem w ciemności, aby ci, którzy jeszcze Ciebie nie znają, zachwycili się Twoją miłością i miłosierdziem. Amen.