Zachęta do modlitwy

Jemen: Młody Kościół rośnie mimo wojny

(Open Doors Polska) - Ponad dwa lata temu Iran i Arabia Saudyjska przystąpiły do wojny w Jemenie z powodów czysto politycznych, walcząc o władzę. Ich wsparcie jest udzielane zarówno szyitom jak i sunnitom. Jednak głównymi ofiarami tej wojny jest ludność cywilna, dlatego prawie wszyscy zagraniczni chrześcijanie, w tym pracownicy z zagranicy opuścili ten kraj. Społeczność chrześcijan nawróconych z islamu (konwertytów) jest niewielka. Ze względu na wojnę, podobnie jak wielu ludzi w kraju, większość chrześcijan musiała opuścić swoje domy i zamieszkać w innych bardziej bezpiecznych regionach kraju.

Zdjęcie: "Oto otworzyłem przed tobą drzwi..." (Rev. 3,8)
Zdjęcie: "Oto otworzyłem przed tobą drzwi..." (Obj. 3,8)

Modlitwa o Kościół Trzeciego Pokolenia

Jamil* pochodzi z rodziny muzułmańskiej. Jego relacje z żoną jak również z przyjaciółmi zostały zerwane, gdy uwierzył w Jezusa. "Stanie się chrześcijaninem to ogromy koszt. Wykluczenie z rodziny jest częścią tego procesu" - mówi. W rozproszeniu chrześcijan po całym kraju upatruje jednak szansę: "Teraz wszędzie są chrześcijanie, a wiara rośnie. Dzięki ucieczce z Jemenu zagranicznych chrześcijan dostrzega nowe możliwości dla rodzimych wierzących: "W przeszłości kościoły domowe były od nich zależne. Lokalni chrześcijanie nauczyli się teraz brać odpowiedzialność za siebie samych, stawać się przywódcami i wspierać się nawzajem. "Młody Kościół umacnia się: " Pierwsze pokolenie chrześcijan nawróciło się z islamu - musiało walczyć o swoją wiarę. Drugie pokolenie chrześcijan, to dzieci urodzone w rodzinach chrześcijańskich. Dziś modlę się o trzecie pokolenie, które zachowuje wiarę i może żyć otwarcie w społeczeństwie". Ze względu na licznych islamskich ekstremistów, życie wielu wyznawców Jezusa jest bardzo zagrożone. Młody Kościół w Jemenie potrzebuje naszych wiernych modlitw i wsparcia.

Światowy Dzień Modlitwy o Prześladowany Kościół  - 12 listopada 2017. Szczególny czas modlitwy za prześladowanych braci i siostry w Erytrei i Jemenie. Zamów teraz bezpłatne materiały na spotkanie modlitewne oraz do zajęć z dziećmi.

*Imię zmieniono