Wiadomości prasowe

Rosja: Udział w nabożeństwie prowadzi do deportacji

Afrykańscy studenci skazani na mocy ustawy anty-misyjnej

(Open Doors Polska) - Chrześcijańscy studenci z zagranicy stali się ostatnio celem ataku władz, które wyszukały ich na nagraniach filmowych z nabożeństwa w Internecie. Po wprowadzeniu ustaw „anty-ekstremistycznych” w 2016 roku w Rosji legalne jest propagowanie religii (co w prawie określono jako „działalność misyjna”) tylko w wyznaczonych do tego miejscach przez upoważnione osoby z zarejestrowanych wspólnot wyznaniowych. Praktykować religię mogą tylko zarejestrowani członkowie wspólnot religijnych i tylko w miejscach kultu (np. w domach nie wolno). Od tego czasu Rosja prowadzi politykę skierowaną przeciwko nietradycyjnym wyznaniom. Choć państwo nie ma prawa ingerować w wewnętrzne zarządzenia organizacji religijnych, a w Rosji konstytucja zapewnia wolność sumienia i wyznania kraj ten prowadzi śledztwa karne przeciw poszczególnym wyznawcom. Ministerstwo Sprawiedliwości może konfiskować własność wspólnot religijnych. Na mocy tej ustawy oskarżeni mogą zostać skazani na grzywny i do sześciu lat pozbawienia wolności; cudzoziemcy mogą zostać deportowani.

Zdjęcie: Kościół Zmartwychwstania w Sankt Petersburgu
Zdjęcie: Kościół Zmartwychwstania w Sankt Petersburgu

 

 

 

 

 

"Kary grzywny są całkowicie bezprawne"

Niedawno dwóch afrykańskich studentów z kościoła Zielonoświątkowców w powiecie Niżny Nowogród zostało ukaranych grzywną i kazano im opuścić, ponieważ ktoś umieścił w mediach społecznościowych film z nabożeństwa, na którym byli widoczni ci młodzi ludzie. Ich kościół "Ambasada Jezusa" również musiał zapłacić grzywnę. Za te i podobne przypadki w regionie odpowiedzialne są rosyjskie tajne służby FSB, będące następcą KGB.

"Oskarżenia o nielegalną działalność misyjną są całkowicie bezprawne", powiedział Forum 18 Władimir Ozolin, prawnik reprezentujący Związek Kościołów Zielonoświątkowych Rosji. "Mam nadzieję, że te przypadki są spowodowane głupotą "Siloviki" (sił bezpieczeństwa); w przeciwnym razie poważnie podważyłoby to autorytet Rosji we wspólnocie międzynarodowej”.

Chrześcijanie jako "zachodni szpiedzy" monitorowali i ograniczani

Rosja nie znajduje się na liście Światowego Indeksu Prześladowań Open Doors, gdzie chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę. Jednak jest jednym z szerszego kręgu krajów, które są pod obserwacją, ponieważ istnieje w nich również wrogości i restrykcje wobec chrześcijan. Rząd uważa, że zgromadzenia spoza Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej są wypełnione zachodnimi szpiegami. Prawdopodobnie w przyszłości władze będą je monitorować i ograniczać w jeszcze większym stopniu, niż to robią do tej pory.

Podczas gdy władze rosyjskie chcą ograniczyć przekazywanie Ewangelii do uznanych przez państwo kościołów, ponad 400 ewangelickich kościołów w kraju wykorzystywało Mistrzostwa Świata, by mówić ludziom Dobrą Nowinę.

Źródło: World Watch Monitor, Open Doors

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Rosji!

  • Módlmy się o Boże pocieszenie i pomoc dla chrześcijan, którzy doświadczyli problemów z władzami z powodu ustawy anty-misyjnej.
  • Módlmy się o ochronę i mądrość dla wspólnot chrześcijańskich będących już pod nadzorem władz.
  • Dziękujmy za zaangażowanie kościołów, które pomimo państwowych ograniczeń szukają sposobów przekazywania Ewangelii.