Wiadomości prasowe

Sudan: Niespodzianka dla sudańskich chrześcijan

Rząd zwraca 19 skonfiskowanych budynków związkowi wyznaniowemu

(Open Doors Polska) - Rząd Sudanu dwa lata po konfiskacie zwrócił 19 budynków kościelnych Sudańskiemu Kościołowi Chrystusowemu (SCOC). Sąd sudański wydał ten wyrok w sierpniu zaskakując tym samym strony, w miniony przekazano dokumenty poświadczające własność. Dla wielu chrześcijan w Sudanie jest to ogromny powód do radości.

Zdjęcie: Budynek kościoła w Sudanie (Źródło: World Watch Monitor)
Zdjęcie: Budynek kościoła w Sudanie (Źródło: World Watch Monitor)

Zdjęcie: Budynek kościoła w Sudanie (Źródło: World Watch Monitor)

Reakcja na naciski polityczne?

Nieoczekiwana decyzja oznacza tymczasowe zakończenie długotrwałego sporu między rządem a SCOC w sprawie praw własności nieruchomości. W związku ze sporem Ministerstwo Spraw Religijnych powołało własny komitet ds. gruntów i budynków i powierzyło mu zarządzanie nieruchomościami SCOC.

Orzeczenie to zbiegło się w czasie z żądaniem Sudanu normalizacji stosunków dwustronnych z USA i usunięciem z listy "państw sponsorujących terroryzm". Jednak grupy działające na rzecz praw człowieka wezwały Waszyngton do "spowolnienia" procesu normalizacji, wskazując, że niewiele jest dowodów na postęp w dziedzinie respektowania praw człowieka.

Pod rządami prezydenta Sudanu Omara al-Baszira przywódcy kościelni byli prześladowani, przesłuchiwani i stawiani przed sądem. W maju 2017 r. SCOC wystosowała do rządu list otwarty z protestem przeciwko "systematycznemu lekceważeniu wolności wyznania chrześcijan".

Szeroki zasięg zmian

Kilka innych wyznań, takich jak Kościół Ewangelicko-Prezbiteriański w Sudanie (SPEC), jest również w konflikcie z rządem w zakresie praw własności. Jako związek wyznaniowy był wielokrotnie karany grzywnami lub zamykano lub niszczono budynki kościele należące do SPEC.

W kwietniu World Watch Monitor donosił, że czterech członków kościoła SPEC w Bahri, tuż za bramami stolicy Chartumu, zostało oskarżonych o "spowodowanie szkód fizycznych policji podczas, gdy ci eskortowali muzułmańskiego przedsiębiorcę”. Wyrok odnosi się do incydentu, który miał miejsce w zeszłym roku, kiedy to policja i uzbrojony tłum zaatakowały pomieszczenia kościoła, w tym domy, biura i szkołę.

W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors Sudan zajmuje obecnie czwarte miejsce.

Źródła: Open Doors, World Watch Monitor

Prosimy, módl się za chrześcijan w Sudanie:

  • Dziękuj za sędziów i ten niezwykły wyrok sądu.
  • Módl się, aby inne społeczności mogły odzyskać swoje budynki i ponownie bez problemów się w nich zgromadzać.
  • Módl się o mądrość i ochronę dla wszystkich przywódców kościelnych, którzy pozostają pod presją.
  • Módl się za rząd Sudanu, aby nastąpiła prawdziwa zmiana serca i aby podejmował dalsze kroki na rzecz zapewnienia wolności religijnej.