Informacje o kraju

Turkmenistan: Chrześcijanie w centrum zainteresowania władz

(Open Doors Polska) - W Turkmenistanie zamieszkanym przez 5,5 mln mieszkańców jest tylko 19 zarejestrowanych kościołów: bardzo niewielu z nich ma możliwość odwiedzenia kościoła. Chyba, że robią to nielegalnie.

Zdjęcie: Kościół Krajowy w Azji Środkowej
Zdjęcie: Kościół Krajowy w Azji Środkowej

W tym islamskim kraju brakuje bowiem wolności wyznania. Podobnie jak w innych krajach Azji Środkowej, wszelkie działania wspólnot chrześcijańskich są ściśle monitorowane przez władze państwowe, w tym przez tajne służby. Chrześcijanie zgłaszają aresztowania, groźby i obelgi, pobicia, konfiskaty mienia i napady na tle seksualnym. Praca z młodzieżą i dystrybucja materiałów chrześcijańskich są w Turkmenistanie surowo zabronione. Turkmenistan, podobnie jak w ubiegłym roku, zajmuje 19 miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań.

Prawo religijne ogranicza wolność wspólnot chrześcijańskich i innych grup religijnych

Nowe prawo religijne przyjęte w kwietniu 2016 r. jeszcze bardziej ograniczyło wolność religijną wszystkich chrześcijan, a zwłaszcza zgromadzeń protestanckich. W związku z tym wszystkie wspólnoty religijne musiały na nowo się zarejestrować - również te, które wcześniej władze zarejestrowały. Wspólnoty muszą podać pełne imiona i nazwiska, adresy i daty urodzenia, co najmniej 50 członków (poprzednio 5). Odpowiedzialny za region analityk Open Doors postrzega zaostrzone wymagania, jako ogromną przeszkodę: "Społecznościom trudno będzie znaleźć 50 osób, które chciałyby publicznie stanąć do walki z systemem. Władze praktycznie we wszystkich krajach Azji Środkowej domagają się rejestracji wspólnot religijnych, niezarejestrowane są uznawane za nielegalne. Nie oznacza to, że one nie istnieją. Tajne kościoły istnieją w całej Azji Środkowej. Jeżeli jednak zostaną one wykryte, ich członkowie muszą liczyć się z nalotami na ich domy, przesłuchaniami, aresztowaniami i karami finansowymi". Chrześcijanie nawróceni z islamu muszą być szczególnie ostrożni, ponieważ są prześladowani nie tylko przez władze, ale przede wszystkim przez swoje rodziny i oraz radykalnych wyznawców religii. Oni wszyscy proszą o nasze modlitwy.

Chrześcijanie z Turkmenistanu staną w centrum uwagi w Światowym Dniu Modlitwy za Prześladowany Kościół

Podczas dorocznego Światowego Dnia Modlitwy za Prześladowanych Kościół w listopadzie 2018 roku modlimy się szczególnie za chrześcijan w Somalii i Turkmenistanie. Najbardziej zagrożeni są tam chrześcijanie nawróceni z islamu.