Pociesz Susan i jej dzieci

Pastor Raymond Koh został uprowadzony 13 lutego 2017 roku. Niepewność co do miejsca jego pobytu i tego, czy jeszcze żyje, jest bardzo wyczerpująca dla Susan i jej trójki dzieci: Jonatana, Estery i Elżbiety.

Prosimy, pokażcie Susan i jej dzieciom, że modlicie się za nich, wysyłając słowa pocieszenia do 15 stycznia 2022 roku!

Susane

Co się wydarzyło?

Pastor Raymond Koh został uprowadzony 13 lutego 2017 roku. Niepewność wynikająca z braku wiedzy o miejscu jego pobytu i faktu, czy w ogóle żyje, jest bardzo wyczerpująca dla żony Raymonda, Susan i ich trojga dorosłych dzieci: Jonatana, Estery i Elżbiety. »Czułam się zestresowana, straumatyzowana, zdezorientowana i zagubiona [...], nie mogłam spać, nie miałam apetytu i zaczęłam mieć ataki paniki«. Tak Zuzanna opisuje pierwszy tydzień po porwaniu męża. Ale nie poddała się i od tamtej pory niestrudzenie pracuje nad rozwiązaniem tej sprawy. »To było i jest dla nas trudne. Mamy wiele wyzwań, jesteśmy zastraszani, nękani przez policję« - mówi, opisując przez co przechodzą. »Ale Jezus jest naszym dobrym pasterzem, prowadzącym nas wszystkich przez wszystkie doliny«.

Według dochodzenia Malezyjskiej Komisji Praw Człowieka, za uprowadzenie stoi specjalna jednostka policji. Przyczyny nie są jasne, ale zniknięcie pastora może mieć związek z zarzutami wobec pracy ewangelizacyjnej, jakie mu stawiano. Głoszenie bowiem Ewangelii muzułmanom jest w Malezji nielegalne. W 2020 roku Susan złożyła pozew przeciwko policjantom i rządowi, którzy utrudniali śledztwo w tej sprawie. Proszę módlcie się, aby dochodzenie sądowe przyniosło wyjaśnienie sytuacji i doprowadziło do uwolnienia Raymonda. Pamiętaj o nich w modlitwie. Zachęć Susan i dzieci wysyłając osobiste pozdrowienia przypominające im, że Chrystus jest Dobrym Pasterzem.

 

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Jak napisać?

Pomódl się, aby Bóg zainspirował Cię obdarzając dobrymi pomysłami i słowami.
 
Napisz kartkę do Susan i jej dzieci z krótkim zachęcającym pozdrowieniem. Napisz po angielsku . Dodaj 1-2 wersety biblijne. Bardzo mile widziane są samodzielnie malowane kartki.
 
Jesteśmy rodziną. Pisz w osobisty sposób! Napisz, jak masz na imię (tylko imię) i ile masz lat. Proszę nie podawaj żadnych danych osobowych.
 
Zachęcamy do dodawania wersetów biblijnych podnoszących na duchu. Prosimy, nie wysyłaj tylko wersetów biblijnych, ale pisz w osobisty sposób, jak do swojej rodziny! Napisz na przykład, co ten werset dla Ciebie oznacza lub jak dany werset dał Ci nadzieję.
 
 
Wyślij listy i karty w kopercie do naszego biura, my prześlemy je dalej.

Wersety biblijne: Dziel się Słowem Bożym

Na stronie www.Biblia-Online.pl można znaleźć odpowiednie wersety biblijne w różnych językach. Spróbuj znaleźć werset biblijny, który zachęca i obiecuje pocieszenie.
Kilka wersetów biblijnych na ten temat dla inspiracji:

    Izajasza 41:10
    1 Piotra 5:10
    Psalm 139:5
    Rzymian 8:38-39

Adres i ważne uwagi

  1.  Pisząc nie wspominaj o Open Doors.
  2.  Bądź wrażliwy.
  3.  Prosimy nie krytykuj rządu i islamu.
  4.  Nie wkładaj do koperty pieniędzy.
  5.  Wyślij listy lub kartki w kopercie do naszego biura, my prześlemy dalej.

 

Akcja pisania trwa do 15.01.2022 roku:

dopisek „Susan z dziećmi“
Open Doors Polska
Skr. poczt. 91
02-783 Warszawa