Nasze międzynarodowe działania

Biblie i literatura

Słowo Boże daje zrozumienie, pocieszenie, siłę i nadzieję. Jednak nie każdy prześladowany chrześcijanin ma dostęp do Biblii; w wielu miejscach jest ona księgą niechcianą lub trudną do zdobycia. Dlatego dystrybucja Biblii i literatury, ale także tłumaczenie i produkcja literatury chrześcijańskiej, jest ważną częścią posługi Open Doors.

Jak pomagamy - nasze projekty

  • Dostarczanie Biblii, literatury chrześcijańskiej i literatury do studiowania - również na elektronicznych nośnikach danych, takich jak karty pamięci lub pamięci USB (np. Biblie audio).
  • Rozwijanie i dostarczanie chrześcijańskich mediów dostosowanych do wieku dzieci i młodzieży.
  • Wspieranie i zakładanie księgarń chrześcijańskich
  • Opracowywanie i dostarczanie materiałów dydaktycznych dla pracowników kościelnych
  • Tłumaczenie i dostarczanie literatury chrześcijańskiej w językach tubylczych (np. dialektach plemiennych).

Nasza dystrybucja Biblii i literatury w 2022 roku w liczbach

Biblie i literatura 2022 w liczbach

1 695 244 egzemplarzy Biblii, Biblii dla dzieci, materiałów do nauki i szkoleń oraz innych chrześcijańskich mediów zostało rozdanych przez Open Doors chrześcijanom w sytuacjach prześladowań w 2022 roku dzięki Waszemu wsparciu.

Pozostałe obszary naszych działań

Szkolenia biblijne

Aby wytrwać w prześladowaniach, ważne jest, aby chrześcijanie byli mocno zakorzenieni w Słowie Bożym. Dlatego między innymi organizujemy szkolenia biblijne.

Projekty samopomocowe

Prześladowania często stawiają chrześcijan w trudnej sytuacji życiowej. Pomagamy im doraźnie i poprzez szkolenia i projekty samopomocowe lub mikrokredyty na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Służba prelegencka

Poprzez działania w krajach, w których panuje wolność religijna, przypominamy ludziom, że ponad 360 milionów chrześcijan doświadcza prześladowań i dyskryminacji.

Wsparcie i zachęta

Ostatecznie zawsze troszczymy się o jednostkę - dlatego częścią naszej posługi jest odwiedzanie prześladowanych chrześcijan, modlenie się z nimi i dodawanie im otuchy.