Nasze międzynarodowe działania

Projekty samopomocowe

Prześladowani chrześcijanie często muszą zmagać się z trudnościami finansowymi. Niektórzy muszą uciekać przed przemocą i tracą wszystko, co mieli. Gdy ojcowie rodzin są więzieni lub nawet zabijani, ich żony nagle muszą same utrzymywać swoje rodziny. Chrześcijanie żyjący w społeczeństwie opartym na strukturach plemiennych lub rodzinnych tracą bezpieczeństwo socjalne, jeśli zostaną odrzuceni przez swoją (dalszą) rodzinę lub społeczność z powodu swojej wiary. W sytuacjach kryzysowych nie mogą liczyć na wsparcie otoczenia.

Jak pomagamy - nasze projekty

Zawsze pomagamy w sposób zorientowany na potrzeby. Odpowiednia potrzeba determinuje wsparcie.

Nasze projekty samopomocy obejmują na przykład:

  • Szkolenia, takie jak kursy zawodowe i kursy alfabetyzacji.
  • mikrokredyty na założenie własnej małej firmy lub przedsiębiorstwa rzemieślniczego
  • Dostarczanie nasion, narzędzi rolniczych, zwierząt gospodarskich.

Zapewniana przez nas pomoc w nagłych wypadkach obejmuje

  • żywność
  • produkty higieniczne i środki medyczne
  • namioty i koce

Nasza projekty samopomocowe w 2022 roku w liczbach

Projekty samopomocowe 2022 w liczbach

597 733 osób skorzystało z praktycznych projektów pomocowych w 2022 roku. Obejmują one pomoc w nagłych wypadkach, szkolenia i wsparcie w uzyskaniu własnego dochodu.

Pozostałe obszary naszych działań

Dziewczynka z Mozambiku czyta Biblię dla dzieci

Dzięki projektom dystrybucji Biblii, materiałów do studiowania Biblii i książek dla dzieci pomagamy tam, gdzie drukowanie lub dystrybucja Biblii są zabronione.

Szkolenia biblijne

Aby wytrwać w prześladowaniach, ważne jest, aby chrześcijanie byli mocno zakorzenieni w Słowie Bożym. Dlatego między innymi organizujemy szkolenia biblijne.

Służba prelegencka

Poprzez działania w krajach, w których panuje wolność religijna, przypominamy ludziom, że ponad 360 milionów chrześcijan doświadcza prześladowań i dyskryminacji.

Wsparcie i zachęta

Ostatecznie zawsze troszczymy się o jednostkę - dlatego częścią naszej posługi jest odwiedzanie prześladowanych chrześcijan, modlenie się z nimi i dodawanie im otuchy.