Nasze międzynarodowe działania

Szkolenia biblijne

Aby pozostać wiernym Jezusowi nawet podczas prześladowań, fundamentalne znaczenie ma to, aby chrześcijanie byli mocno zakorzenieni w Słowie Bożym. Jednak szczególnie w miejscach, w których chrześcijanie są poważnie uciskani i tłumieni, często trudno jest - zwłaszcza nawróconym chrześcijanom - uzyskać dostęp do nauczania biblijnego. Dlatego organizujemy lub wspieramy szkolenia biblijne w wielu krajach - także online.

Jak pomagamy - nasze projekty

  • Seminaria i szkolenia dla księży, pastorów, przywódców kościelnych i pracowników, aby wzmocnić i poprowadzić swoją wspólnotę w czasie ucisku.
  • Seria seminariów "Silni w czasie burzy", aby przygotować się na prześladowania i radzić sobie z nimi.
  • Kursy wiary i uczniostwa dla osób, które niedawno zaczęły podążać za Jezusem.
  • Nauczanie biblijne dostosowane do wieku, takie jak programy dla dzieci i młodzieży w kościołach
  • Chrześcijańskie programy radiowe i internetowe
  • Seminaria na temat przezwyciężania traumy
  • Seminaria na różne kluczowe tematy, takie jak uczniostwo, etyka rodzinna lub przywództwo

Nasza szkolenia biblijne w 2022 roku w liczbach

Szkolenia biblijne 2022 w liczbach

3 269 362 osób mogło uczestniczyć w 2022 roku w szkoleniach biblijnych organizowanych przez Open Doors w różnych obszarach. Odbywały się one częściowo za pośrednictwem radia, a na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej również online.

Pozostałe obszary naszych działań

Dziewczynka z Mozambiku czyta Biblię dla dzieci

Dzięki projektom dystrybucji Biblii, materiałów do studiowania Biblii i książek dla dzieci pomagamy tam, gdzie drukowanie lub dystrybucja Biblii są zabronione.

Projekty samopomocowe

Prześladowania często stawiają chrześcijan w trudnej sytuacji życiowej. Pomagamy im doraźnie i poprzez szkolenia i projekty samopomocowe lub mikrokredyty na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Służba prelegencka

Poprzez działania w krajach, w których panuje wolność religijna, przypominamy ludziom, że ponad 360 milionów chrześcijan doświadcza prześladowań i dyskryminacji.

Wsparcie i zachęta

Ostatecznie zawsze troszczymy się o jednostkę - dlatego częścią naszej posługi jest odwiedzanie prześladowanych chrześcijan, modlenie się z nimi i dodawanie im otuchy.