Nasze międzynarodowe działania

Służba prelegencka

Prześladowani chrześcijanie proszą nas przede wszystkim o modlitwę u ich boku. Ale tylko ci, którzy wiedzą o ich trudnej sytuacji, mogą się z nimi identyfikować i konkretnie się za nich modlić. Dlatego jako "rzecznik" prześladowanych chrześcijan zwracamy uwagę na cierpienie prześladowanych chrześcijan w ponad 20 krajach, w których panuje wolność religijna, i wzywamy do modlitwy i wsparcia.

Chcemy zaprosić ludzi, aby stali się częścią ruchu modlitewnego i budowali mosty między światową wspólnotą Jezusa - między chrześcijanami z krajów, w których panuje wolność religijna, a ich prześladowanymi braćmi i siostrami w wierze.

Okazje do modlitwy i wstawiennictwa

Informacje na temat modlitwy

 • Bezpłatny miesięcznik z kalendarzem modlitw
 • Aktualności na www dotyczące bieżących tematów prześladowanego Kościoła
 • Tydzień po tygodniu, e-mail modlitewny i wiadomości Open Doors przez e-mail
 • Pakiet materialny dla wspólnot na "Światowy Dzień Modlitw o Prześladowanych Chrześcijan"
 • Pakiet materiałów "Secret Kids" dla dzieci do modlitwy
 • Kampanie modlitewne
 • Aktualne prośby o modlitwę w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram
 • Podcasty internetowe "Lifestream"
 • Materiały video na naszym kanale YouTube

Wydarzenia i prelekcje

 • Wizyty prelegentów we wspólnotach, społecznościach i grupach modlitewnych
 • Stoiska informacyjne podczas ważnych wydarzeń
 • Dni Open Doors jako wydarzenie na żywo lub online
 • Udział Open Doors w seminariach i spotkaniach dla przywódców kościelnych i organizacji wyznaniowych
 • Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami na rzecz prześladowanego Kościoła

Poparcie w polityce i mediach

 • Coroczny Światowy Indeks Prześladowań
 • Informacje i zalecenia dotyczące działań dla polityków
 • Komunikaty prasowe dla polskich agencji prasowych i firm medialnych

Pozostałe obszary naszych działań

Dziewczynka z Mozambiku czyta Biblię dla dzieci

Dzięki projektom dystrybucji Biblii, materiałów do studiowania Biblii i książek dla dzieci pomagamy tam, gdzie drukowanie lub dystrybucja Biblii są zabronione.

Szkolenia biblijne

Aby wytrwać w prześladowaniach, ważne jest, aby chrześcijanie byli mocno zakorzenieni w Słowie Bożym. Dlatego między innymi organizujemy szkolenia biblijne.

Projekty samopomocowe

Prześladowania często stawiają chrześcijan w trudnej sytuacji życiowej. Pomagamy im doraźnie i poprzez szkolenia i projekty samopomocowe lub mikrokredyty na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wsparcie i zachęta

Ostatecznie zawsze troszczymy się o jednostkę - dlatego częścią naszej posługi jest odwiedzanie prześladowanych chrześcijan, modlenie się z nimi i dodawanie im otuchy.