Wiadomości prasowe

Sudan: 13 chrześcijan ponownie aresztowanych

Pomimo pozytywnych sygnałów, presja wobec chrześcijan nadal wysoka

(Open Doors Polska) - 13 października sudańscy urzędnicy bezpieczeństwa aresztowali 13 chrześcijan w regionie Darfuru. Tymczasem kościół w Omdurman został poproszony o przekazanie własności budynku rządowi. Oba wydarzenia kontrastują z niedawnymi pozytywnymi wydarzeniami wobec chrześcijan, o których pisaliśmy wcześniej.

Zdjęcie: Chrześcijańskie nabożeństwo w Sudanie
Zdjęcie: Chrześcijańskie nabożeństwo w Sudanie

Dotychczas brak zarzutów wobec zatrzymanych

13 chrześcijan zostało wyprowadzonych z domu, który dzielili w mieście Nyala, na południowy zachód od Darfuru, przez urzędników sudańskich służb specjalnych (NISS). To, o co się ich oskarża, jest do tej pory niejasne - poinformowały lokalne źródła serwis World Watch Monitor. Trzy z nich zostały zwolnione bez podania przyczyny zatrzymania. Zgodnie z obowiązującym prawem, NISS może przetrzymywać ludzi do czterech i pół miesiąca bez postawienia zarzutów. W przeszłości liderzy wspólnot w Sudanie byli wielokrotnie aresztowani i poddawani presji.

Inny incydent w Omdurman w pobliżu stolicy Chartumu dotyczy budynków kościelnych i praw własności społeczności. "Policja w Omdurman w poniedziałek (8 października) wezwała proboszcza parafii nakazując mu przekazanie kierownictwa parafii komitetowi utworzonemu przez władze" - powiedział miejscowy informator, dodając: "Chcą, aby parafianie opuścili budynki. Po zaskakującym zwrocie 19 skonfiskowanych kościołów w wyniku orzeczenia sądu z września, działania rządu w Omdurmanie wyraźnie pokazują, że sytuacja chrześcijan nie uległa zasadniczej poprawie.

Pozytywne zmiany to tylko „kosmetyka”

Sudańscy chrześcijanie postrzegają orzeczenie sądu, dot. zwrotu własności kościelnej i wydania Biblii po sześciu latach zwłoki, jako "kosmetyczne" zabiegi; sygnały te powinny przekonać USA i resztę społeczności międzynarodowej do normalizacji stosunków z odizolowanym Sudanem. Sudan zajmuje 4 miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors.

Źródła: Open Doors, World Watch Monitor

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Sudanie:

  • Módl się za uwięzionych chrześcijan o ochronę i wzmocnienie ich wiary, ale także o ich wcześniejsze uwolnienie.
  • Módl się za chrześcijan w Sudanie, aby nie zniechęcali się, ale żyli niezachwianą wiarą.
  • Módl się za wszystkie społeczności, które nie dysponują budynkami, aby znalazły możliwość wspólnego zgromadzania się.