Zachęta do modlitwy

Chiny: Chrześcijanie w Wuhan nie tracą wiary

Życie Kościoła w potrzebie / Syria prosi o modlitwę

(Open Doors Polska) - Od początku roku miasto Wuhan jest jednoznacznie kojarzone z wybuchu pandemii koronawirusa. Jednocześnie podejmowane są starania, aby wykorzystać zdobytą tam wiedzę do przezwyciężenia kryzysu epidemiologicznego w innych częściach świata. Huang Lei jest pastorem w Wuhan i opisuje, jak zmieniło się życie jego kościoła w ostatnich tygodniach.
Tymczasem chrześcijanie w Syrii są bardzo zaniepokojeni tym, jak rozprzestrzenianie się wirusa może wpłynąć na ich i tak już trudną sytuację.

2020-03-18_Open_Doors_753x420_Chiny_DetailPage

Choć kościoły w Wuhan stały puste, życie kościelne kwitło w domach i na ulicach.

Spotkania on-line i fala modlitw

„Prawie wszystkie grupy [domowe] spotykają się przez Internet. Modlitwa, studiowanie Biblii, dzielenie się świadectwami, oddawanie Bogu chwały i uwielbienie. Ponad 30 grup spotyka się codziennie i przez dwie godziny wielbi Boga. Społeczności odbywają się teraz częściej niż przed wybuchem epidemii. Oczywiście mamy teraz więcej wolnego czasu, każdy zostaje w domu i dlatego możemy spotykać się tak często. [...] Słyszeliśmy, że nasi starsi i niepełnosprawni członkowie kościoła są wdzięczni Panu i są bardzo zachęceni tą możliwością spotkań online. […]

Diakoni spotykali się kiedyś raz w miesiącu, a teraz dwa razy częściej. Wydaje mi się, że bardzo zbliżyliśmy się do siebie. Modlimy się, wymieniamy informacje i wspólnie podejmujemy decyzje. Wirus nie może nas powstrzymać. I jeszcze jedna rzecz: Spotykamy się dwa razy w tygodniu jako duchowi przywódcy w Wuhan, głównie po to, by się modlić i wymieniać informacje. Co więcej, chcemy w ten sposób nawiązać kontakt z duszpasterzami w całych Chinach. [...] Zatem epidemia nie wpłynęła negatywnie na nasze życie kościelne. Wręcz przeciwnie. Organizujemy społeczności modlitewne dla całego kościoła. Każdego ranka od siódmej do dziewiątej. Jest też 24-godzinny post i modlitwa”.

Zanim w Wuhan wprowadzono godzinę policyjną, wielu chrześcijan rozdawało na ulicach literaturę chrześcijańską wraz z darmowymi maseczkami i przydatnymi zapasami. W imię solidarności, chrześcijanie z wielu regionów kraju wysłali w tym celu paczki. Lokalne władze chwaliły wierzących za ich odwagę i hojność.

Syria: System opieki zdrowotnej w rozsypce, wiele osób starszych i słabych

Jak dotąd nie mamy żadnych informacji o osobach zarażonych koronawirusem w Syrii. Jednak tamtejsi chrześcijanie usilnie proszą o modlitwę: Elias*, jeden z syryjskich pracowników naszej organizacji partnerskiej, wyjaśnia, dlaczego Syria jest w tej chwili szczególnie narażona na zagrożenie wynikające z pandemii. „Przez lata wielu Syryjczyków nie miało dostępu do zdrowej żywności i dlatego są bardziej podatni na choroby sezonowe, a zatem koronawirus jest dla nich bardzo niebezpieczny".
Brakuje również artykułów higienicznych oraz dostępu do czystej wody pitnej. W większych miastach występuje ogromne zanieczyszczenie powietrza spowodowane używaniem generatorów prądotwórczych. W czasie wojny wielu młodych ludzi, ale też całe rodziny uciekły z Syrii do innych krajów, tak więc populacja Syrii składa się z wysokiego odsetka osób starszych. Ponadto osoby starsze są najbardziej narażone na śmierć z powodu choroby, a jeśli zachorują, często nie mają nikogo, kto mógłby się nimi zaopiekować.

Kościół w Syrii został poważnie osłabiony liczebnie, ale pomimo prześladowań w ostatnich latach udzielił pomocy bardzo wielu ludziom. Aby to cudowne świadectwo miłości Boga nie ustało, chrześcijanie pilnie potrzebują naszej modlitwy i wsparcia.

*imiona zmieniona ze względów bezpieczeństwa

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Chinach i Syrii:

  • Dziękuj Jezusowi za żywy Kościół i aktywną miłość, jaką okazują chrześcijanie w obu krajach swoim rodakom.
  • Módl się, aby wysiłek chińskich chrześcijan włożony w głoszenie Ewangelii zmieniał serca wielu ludzi, nawet po przejściu pandemii.
  • Módl się o ochronę Syryjczyków przed rozprzestrzenianiem się wirusa.
  • Módl się, aby Jezus dawał tamtejszym chrześcijanom nową siłę pośród wielu wyzwań i o wzmocnienie ich wiary.